Dobrá praxe z obcí a měst


Dezinfekční přístroj obce Příluka
Doleželová Pavla 26.05.2020
Kategorie: Ostatní

Děti – budoucnost Martínkova
Paulíková Simona 25.05.2020
Kategorie: Aktivity občanů

Obnova kostela sv. Petra a Pavla - Hlince
Svoboda Roman 21.05.2020
Kategorie: Péče o stavební fond a obraz vesnice

Lipová alej republiky u Hlinců
Svoboda Roman 21.05.2020
Kategorie: Péče o krajinu

Obnova Špejcharu
Svoboda Roman 21.05.2020
Kategorie: Péče o stavební fond a obraz vesnice

Pařezová chaloupka aneb autobusová zastávka v Němčovicích
Paulíková Simona 20.05.2020
Kategorie: Péče o veřejná prostranství

Oprava sochy sv. Jana Nepomuckého v Radostíně
Paulíková Simona 20.05.2020
Kategorie: Čerpání dotací z CR

Centrální výtopna a bioplynová stanice Kněžice = Energeticky soběstačná obec
Drasner Karel 21.05.2020
Kategorie: Inženýrské sítě a úspory energií

Půjčovna lodiček a šlapadel v obci Libá
Drasner Karel 21.05.2020
Kategorie: Občanská vybavenost

Odpočivadla s informacemi i možností dobít si telefon (tzv. Infopointy)
Doleželová Pavla 12.05.2020
Kategorie: Občanská vybavenost