Dobrá praxe z obcí a měst


Téma Vybavenost pro veřejné služby
Název aktivity Lhotecká cyklostezka
Obec Kostelní Lhota, okr. Nymburk, Středočeský kraj
Kontakt starosta obce
Příjmení, jméno Drobný Tomáš
E-mail starosta@kostelni-lhota.cz
Telefon 604442629
Organizace, které se spolupodílely Dobrovolný svaze obcí Pečecký region
O jakou aktivitu šlo? V čem je vyjímečná? První cementobetonová cyklostezka v Čechách vyhotovená finišerovou technologií podle vzoru již několika existujících stezek na Moravě
Hypertextový odkaz www.lhotecka-cyklostezka.cz
Aktivita byla realizovaná od do od 03.2019 do 06.2022
Rozpočet 42300000
Způsob financování I. etapa – dotace IROP 11,5 mil. Kč, obce mikroregionu 3,6 mil. Kč II. etapa – dotace IROP 20,7 mil. Kč, spolufinancování obě dotčené obce
Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich
aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím s podobným záměrem?
Nebát se betonu. Ten má oproti asfaltu řadu výhod – je k přírodě šetrnější, v noci svítí a hlavně je odolnější vůči vnějším vlivům (praskání, prorůstání trávou, nadzvedávání kořenů atd.).
Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu
s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila?
Poznámky

Hlavní záměrem bylo vybudovat bezpečnou
komunikaci, která zcela odkloní cyklisty z velmi
frekventované silnice II/611 a to především na
jejich cestách do práce, do školy a za službami.
Cyklostezka ale zároveň slouží jako skvělá
možnost pro trávení volného času a díky
propojení Sadské a Poděbrad je zajímavou
alternativou k dálkové trase Greenway Labe.
Díky rovnému betonovému povrchu bez hrbolů
je ideální pro in-line.
Délka první části cyklostezky činí 1,8 km, druhá
pak 1,3 km. Na každé z nich jsou dvě
přemostění, která výražně ovlivnila konečnou
cenu za celou stavbu.

Připojené soubory   DSC_85586.JPG [Staženo: 58x]
  Lhotecká cyklostezka Kostelní Lhota.pdf [Staženo: 46x]
  Lhotecká cyklostezka_most přes Výrovku.JPG [Staženo: 41x]
  rezerva.JPG [Staženo: 49x]

Vytvořil: Drasner Karel 10.09.2022