Dobrá praxe z obcí a měst


Krojovaná skupina
Pacholíková Marcela 21.09.2018
Kategorie: Aktivity občanů

Komunitní škola Heřmánek
Pacholíková Marcela 21.09.2018
Kategorie: Školství

Zachování provozu přívozu Darová
Pacholíková Marcela 21.09.2018
Kategorie: Občanská vybavenost

Rekonstrukce veřejného osvětlení po 50 letech, rychlostní ukazatele pro bezpečnost provozu
Pacholíková Marcela 21.09.2018
Kategorie: Péče o veřejná prostranství

„BÁBINA POUŤ“ Pouť ke cti p. Marie Karmelské 16.7.
Pacholíková Marcela 20.09.2018
Kategorie: Aktivity občanů

Štědrovečerní průvod ovcí po obci
Pacholíková Marcela 20.09.2018
Kategorie: Společenský život

Komunitní škola České Heřmanice
Pacholíková Marcela 20.09.2018
Kategorie: Školství

Setkávání seniorů 3 obcí s kulturním programem
Pacholíková Marcela 20.09.2018
Kategorie: Společenský život

Napojení veřejných (obecních) budov na trafostanici
Pacholíková Marcela 15.08.2018
Kategorie: Inženýrské sítě a úspory energií

Fond rozvoje bydlení obce
Pacholíková Marcela 26.06.2018
Kategorie: Péče o stavební fond a obraz vesnice