Dobrá praxe z obcí a měst


Téma Vybavenost pro veřejné služby
Název aktivity Modernizace ,oprava tělocvičny v ZŠ a MŠ
Obec Libotenice 37, okr. Litoměřice, Ústecký kraj
Kontakt starostka
Příjmení, jméno Ing. Rejšková Lada
E-mail [email protected]
Telefon 724155358
Organizace, které se spolupodílely Krajský úřad Ústeckého kraje, obec Libotenice
O jakou aktivitu šlo? V čem je vyjímečná? Díky této opravě tělocvična slouží nejen pro žákům naší školy a MŠ, ale v mimoškolním čase i občanům naší obce, čímž podporujeme jejich dobrou fyzickou kondici a psychický stav.
Hypertextový odkaz www.libotenice.cz-
Aktivita byla realizovaná od do od 08.2020 do 10.2020
Rozpočet 565419
Způsob financování Dotace z Krajského úřadu Ústeckého kraje ve výši 250000 Kč. Spoluúčast obce 315419 Kč.
Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich
aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím s podobným záměrem?
.Nutná oprava školní tělocvičny rozšířila služby v obci, tím že slouží v mimoškolním čase i volnočasovým potřebám našich občanů.
Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu
s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila?
Problémy byly s delším dodáním sportovních pomůcek, volejbalová síť, gymnastické kruhy, basketbalové koše.
Poznámky

Obec Libotenice díky dotaci z Krajského úřadu Ústeckého kraje opravila tělocvičnu v základní a mateřské škole Libotenice. Současná tělocvična již nevyhovovala současným normám. Dělaly se nové podlahy, palubky, polohovací sít. Montovaly se gymnastické kruhy či basketbalové koše. Původní žebřiny a šplhací tyče jsme natřeli. Původní podlaha byla příliš tvrdá a hrozilo nebezpečí úrazu. Také původní osvětlení nevyhovovalo normám. Díky této opravě je tělocvična nejen pro žáky naší školy, ale i pro občany naší obce, čímž podporujeme dobrou fyzickou kondici a psychický stav našich obyvatel.

 

Připojené soubory   116264527_1233147020353430_6003810586151138434_n.jpg [Staženo: 11x]
  117769767_319905122525919_1699816097629222748_n.jpg [Staženo: 9x]
  Oprava tělocvičny- příklad dobré praxe.docx [Staženo: 8x]

Vytvořil: Drasner Karel 22.01.2021