Dobrá praxe z obcí a měst


Téma Inovace na venkově
Název aktivity Rekonstrukce školky
Obec Dolní Město
Kontakt 724161104
Příjmení, jméno Pavel Chád
E-mail [email protected]
Telefon 724161104
Organizace, které se spolupodílely Ministerstvo financí ČR
O jakou aktivitu šlo? V čem je vyjímečná? Jednalo se o rekonstrukci a přístavbu mateřské školky. Výjimečná je termínem realizace - stavba byla provedena za pouhé 3 měsíce včetně kolaudace.
Hypertextový odkaz https://www.dolnimesto.cz/zvyseni-kapacity-ms-dolni-mesto/d-11909/p1=3319
Aktivita byla realizovaná od do od 06.2020 do 08.2020
Rozpočet 7222645
Způsob financování 82,2 % dotace z Ministerstva financí 17,8 % vlastní
Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich
aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím s podobným záměrem?
Je velmi důležité nepodceňovat projektovou přípravu. Kvalitní projekt uspíší stavbu samotnou a také administrace akce je mnohem jednodušší.
Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu
s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila?
Poznámky

Venkovní práce byly zahájeny 1.6.2020. 20. 6. došlo k vystěhování školky za pomoci místních občanů a 22. 6. se začalo bourat v interiéru MŠ.  Stavba byla převzata od stavební firmy 28.8. 2020 a ještě téhož dne byla zkolaudována. 31.8.2020 došlo ke změně zápisu ve školském rejstříku a 1.9.2020 nastupovaly děti do tříd.

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím s podobným záměrem?

Zároveň je třeba již ve fázi projektu mít navržené vybavení interiéru tak, aby bylo možné na stavbě přesně určit, kde mají být různá přípojná místa. Opomenout nelze ani spolupráci s personálem školky. Tým tvořený investorem, projektantem, dozorem, stavební firmou, rozpočtářem, úředníky a dalšími účastníky výstavby musí táhnout za jeden provaz. Ve finále se to projeví na kvalitní stavbě, spokojeném personálu a všichni zúčastnění si odnesou dobrý pocit z celého díla. A v současné době také doporučuji počítat dopředu s komplikacemi způsobenými pandemií covidu.

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila?

Těch událostí bylo tolik, že by to vydalo na samostatný článek, tak např. :  

1) Původní financování mělo být zajišěno přes IROP. Ani po více než 8-mi měsících jsme ale neměli konečné stanovisko k žádosti dotaci. Nakonec se ale podařilo získat dotaci z MF ČR a to celou akci uspíšilo a usnadnilo.

2) Další zásadní věcí byla stavební firma. Entuziasmus stavbyvedoucího a víra starosty v jeho schopnosti se ukázaly jako vynikající kombinace. Výběr stavební firmy je velmi důležitý, ale bohužel to není v dnešní době v rukou zadavatelů. V tomto jsme měli velké štěstí.

3) Projekt byl dále zásadně ovlivněn potřebou mít od 1.9.2020 dvě třídy ve školce. Toto byla tedy výzva pro stavbyvedoucího.

4) Musím zde zmínit i paní  na ministerstvu financí, která měla naši dotaci na starosti. Byla radost jí volat a na cokoli se jí ptát či po ní něco chtít. Vždy byla ochotná a poradila obratem. Klobouk dolů.

5) Paní učitelky ze školky s námi pořád dokola konzultovaly provedení jednotlivých prostor tak, že školka je nakonec velmi příjemným pobytovým místem.

6) Občané naší obce se dokázali i v nevlídných časech sejít a školku vystěhovat a znovu nastěhovat během několika hodin.

 

Nutno dodat, že postavit stavbu skládající se z nové přístavby a k tomu zrekonstruovat stávající budovu za necelé tři měsíce není zcela běžné a upřímně říkám, že by se to nemělo stávat normou, neboť to na všechny účastníky vytváří obrovský tlak. My jsme za ty 3 měsíce museli stavbu ještě zkolaudovat, vybavit a změnit zápis v rejstříku škol a školských zařízení. Jelikož jsme neměli náhradní prostory pro školku (máme totiž nyní veškeré prostory v obci obsazené základní školou, kterou současně rekonstruujeme), museli jsme jít do takovéhoto termínu. A dnes jsme opravdu rádi, že jsme tak učinili. Poděkování patří všem účastníkům výstavby.

Připojené soubory   MŠ Dolní Město.pdf [Staženo: 16x]
  MŠ Učebna.jpg [Staženo: 20x]
  MŠ Umývárna.jpg [Staženo: 19x]

Vytvořil: Paulíková Simona 08.12.2020