Dobrá praxe z obcí a měst

Inovace na venkově


Dezinfekční přístroj obce Příluka
Doleželová Pavla 26.05.2020
Kategorie: Inovace na venkově

Meteostanice v obci Pustá Kamenice
Doleželová Pavla 15.05.2020
Kategorie: Inovace na venkově

Malá vodní elektrárna
Doleželová Pavla 13.05.2020
Kategorie: Inovace na venkově

Odměňování občanů za ekologickou likvidaci odpadních vod
Doleželová Pavla 15.05.2020
Kategorie: Inovace na venkově

Hospodaření se srážkovými vodami, Revitalizace návsi
Paulíková Simona 24.02.2020
Kategorie: Inovace na venkově

Teplovod v obci
Paulíková Simona 13.12.2019
Kategorie: Inovace na venkově