Dobrá praxe z obcí a měst


Téma Inovace na venkově
Název aktivity Paceřice – likvidace odpadních vod dle Výzvy 11/2016 MžP
Obec Obec Paceřice, okr. Liberec, Liberecký kraj
Kontakt starosta obce
Příjmení, jméno Ing. Václav Sodomka
E-mail [email protected]
Telefon 724179808
Organizace, které se spolupodílely Šebesta VHS, v.o.s. – realizační firma Bazénplast s.r.o., Bělá 98, Turnov – subdodavatel technologie Vendulka Grűbelová, IČ: 72661216 – projekční a inženýrské služby
O jakou aktivitu šlo? V čem je vyjímečná? O jakou aktivitu šlo? V čem je výjimečná? V rámci projektu bylo zrealizováno 38 ks DČOV, z toho 32 ks DČOV o kapacitě 6EO, 4 ks o kapacitě 10 EO a 2 ks do kapacity 25 EO38. Šlo o prvním větší zrealizovaný projekt z Dotačního programu Výzvy 11/2016 SFŽP
Hypertextový odkaz Hypertextový odkaz https://www.sfzp.cz/wp-content/uploads/2018/11/Prezentace_Pace%C5%99ice_likvidac
Aktivita byla realizovaná od do od 12.2017 do 07.2018
Rozpočet 8200000
Způsob financování Dotace SFŽP (68%), vlastní zdroje obce
Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich
aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím s podobným záměrem?
Realizace projektu proběhla bez závažnějších problémůPo dvou letech provozování DČOV lze konstatovat, že reakce občanů jsou ve skrze pozitivní.
Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu
s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila?
Při vlastním provozu DČOV byl zpočátku u některých občanů problém s dodržováním provozního řádu. Tento stav se průběžně lepší, pouze provozování DČOV u bytového domu, kde je užívání anonymní, jsou stálé problémy.
Poznámky

Realizace projektu proběhla bez závažnějších problémů, pouze v několika případech došlo ke konfliktům mezi vlastníky nemovitosti a realizační firmou. Důvodem byly především zásahy nutné pro pohyb techniky na pozemku vlastníka.

Při vlastním provozu DČOV byl zpočátku u některých občanů problém s dodržováním provozního řádu. Tento stav se průběžně lepší, pouze provozování DČOV u bytového domu, kde je užívání anonymní, jsou stálé problémy.

Přístup některých provozovatelů neumožnuje přenést část kontroly provozu DČOV na ně, proto obec přistupuje ke kontrolám všech DČOV jednotně, jako kdyby provozovatel kontroly neprováděl. Přenesením plné zodpovědnosti na obec je zajištěn bezchybný provoz DČOV. Tento přístup sebou samozřejmě nese zvýšené náklady.

Samozřejmě vzhledem k desetileté udržitelnosti projektu vznikají obci náklady spojené se zajištění provozu, kterými jsou např. likvidace kalů, monitorování provozu, pozáruční zásahy, které ve fázi přípravy projektu bylo problematické odhadnout.

Po dvou letech provozování DČOV lze konstatovat, že reakce občanů jsou ve skrze pozitivní. I občané, kteří byli zpočátku skeptičtí, v současné chvíli litují, že možnosti nevyužili.

Připojené soubory   20180820_091010.jpg [Staženo: 23x]
  20180824_083212.jpg [Staženo: 23x]
  20181026_093625.jpg [Staženo: 23x]
  20181109_105915.jpg [Staženo: 22x]
  20180713142703(1).jpg [Staženo: 21x]
  20180713142703(2).jpg [Staženo: 23x]
  formular SMS_ČR1.pdf [Staženo: 36x]

Vytvořil: Drasner Karel 17.02.2021