Dobrá praxe z obcí a měst


Téma Inovace na venkově
Název aktivity Údržba veřejné zeleně v katastru obce, pořízení mulčovače Berti TA/M 160
Obec Libotenice, okr. Litoměřice, Ústecký kraj
Kontakt starostka
Příjmení, jméno Rejšková Lada,Ing.
E-mail [email protected]
Telefon 724155358
Organizace, které se spolupodílely Obec Libotenice, Ústecký kraj
O jakou aktivitu šlo? V čem je vyjímečná? Dlouhodobě se potýkáme s nedostatkem zaměstnanců VPP. Proto nám tato technika usnadní práci ohledně udržování veřejné zeleně v obci .Tato nová technika nám umožní rychle udržovat plochy v katastru obce, což bychom bez nedostatku zaměstnanců nezvládli. A můžeme pomoci i okolním obcím.
Hypertextový odkaz www.libotenice.cz- dotace
Aktivita byla realizovaná od do od 03.2020 do 10.2020
Rozpočet 163229
Způsob financování Dotace z Krajského úřadu Ústeckého kraje ve výši 100 000 Kč. Spoluúčast obce 63 229 Kč.
Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich
aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím s podobným záměrem?
Především malé obce, trpí nedostatkem kvalitních pracovníků, kteří by se starali o katastr obce. Díky této nové technice může obec i s jedním zaměstnancem zlepšit kvalitu zeleně v katastru obce.
Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu
s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila?
ne
Poznámky

Obec Libotenice si pořídila novou zahradní techniku- mulčovač. Dlouhodobě se potýkáme s nedostatkem zaměstnanců a nedostatečným počtem pracovníků na VPP. Proto nám tato technika usnadní práci ohledně udržování veřejné zeleně v obci Libotenice. Jedná se zhruba o plochu cca 2- 3 ha obce. Mulčovač využíváme na sekání plochy u kostela sv. Kateřiny, dále u třešňové aleje, plochy u hlavních komunikací obce a u Labe. Tato nová technika nám umožní rychle udržovat plochy v katastru obce, což bychom bez nedostatku zaměstnanců nezvládli.

Díky této technice můžeme pomoci okolním obcím.

 

Připojené soubory   126321652_1330949043906560_3636000152193482680_n.jpg [Staženo: 105x]
  126346126_1330948950573236_297372541786945345_n.jpg [Staženo: 87x]
  Pořízení mulčovače- příklad dobré praxe.pdf [Staženo: 54x]

Vytvořil: Drasner Karel 22.01.2021