Dobrá praxe z obcí a měst


Téma Péče o životní prostředí
Název aktivity Vodohospodářská opatření v rámci pozemkových úprav v obci Bořislav
Obec Bořislav, okr. Teplice, Ústecký kraj
Kontakt starosta
Příjmení, jméno Aleš Navara
E-mail [email protected]
Telefon 724096772
Organizace, které se spolupodílely Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice, obec Bořislav
O jakou aktivitu šlo? V čem je vyjímečná? Výstavba vodního díla na Szabatzerově potoce, revitalizace vodní nádrže Bořislav (bývalé koupaliště) a navrácení části zatrubněného vodního toku zpět na povrch. Obnova předřazeného suchého poldru.
Hypertextový odkaz
Aktivita byla realizovaná od do od 01.2018 do 09.2019
Rozpočet 26805998
Způsob financování Program rozvoje venkova + státní rozpočet (VPS) – prostřednictvím SPÚ Evropa investuje do venkovských oblastí
Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich
aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím s podobným záměrem?
Výjímečnost tohoto projektu bylo komplexní řešení celého prostoru, s cílem obnovy vodních prvků v rámci pozemkových úprav.
Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu
s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila?
ne
Poznámky

Výstavba vodního díla na Szabatzerově potoce, revitalizace vodní nádrže Bořislav (bývalé koupaliště) a navrácení části zatrubněného vodního toku zpět na povrch. Obnova předřazeného suchého poldru. Vše doplněné o výstavbu a obnovu 7 polních cest, interakčního prvku a pěší (naučné) stezky propojující obě opatření.

Výjímečnost tohoto projektu bylo komplexní řešení celého prostoru a návaznost všech realizovaných prvků.

Připojené soubory   P1090474 - kopie - kopie.JPG [Staženo: 22x]

Vytvořil: Drasner Karel 22.01.2021