Dobrá praxe z obcí a měst


Téma Sociální klima na venkově
Název aktivity Babičko, dědečku, vyprávěj
Obec Křižánky
Kontakt 724 076 338
Příjmení, jméno Jan Sedláček
E-mail [email protected]
Telefon 724076338
Organizace, které se spolupodílely Obec Křižánky, ZŠ a MŠ Křižánky
O jakou aktivitu šlo? V čem je vyjímečná? Babičko, dědečku, vyprávěj! je projekt pro seniory, který má přimět starší spoluobčany obce Křižánek zaznamenávat jejich vzpomínky, které pak budou převyprávěny dětem.
Hypertextový odkaz https://www.facebook.com/obeckrizanky/photos/a.399841557189/10156888857597190/?type=3&theater
Aktivita byla realizovaná od do od 03.2020 do 11.-0001
Rozpočet 0
Způsob financování
Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich
aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím s podobným záměrem?
Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu
s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila?
Poznámky

Obec Křižánky začíná s projektem Babičko, dědečku, vyprávěj!. Sbírá vzpomínky seniorů z dob jejich dětství a mládí aby mohly být později předány a převyprávěny dětem. Mají zavzpomínat na jejich běžný život, školní docházku, vojnu, rok 1968 nebo rok 1989. 


Vytvořil: Paulíková Simona 04.05.2020