Dobrá praxe z obcí a měst


Téma Občanská vybavenost
Název aktivity Rekontrukce Obecní knihovny Háj u Duchcova
Obec Háj u Duchcova
Kontakt zastupitel, dřívější starosta
Příjmení, jméno Karel Drašner
E-mail karel.drasner@gmail.com
Telefon 770 600 361
Organizace, které se spolupodílely
O jakou aktivitu šlo? V čem je vyjímečná? Kapacitně nevyhovující prostory knihovny a opuštěné prostory po bývalém řeznictví. Tyto dva problémy dostaly jednotné řešení: přestavba bývalého řeznictví na moderní knihovnu s kvalitním zázemím.
Hypertextový odkaz knihovnahaj.webk.cz
Aktivita byla realizovaná od do od 01.2017 do 12.2017
Rozpočet 1200000
Způsob financování Obecní rozpočet
Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich
aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím s podobným záměrem?
Komplexní rekonstrukce je nepochybně lepší než postupná dlouhodobá. Nemít obavy ze svěření vedení knihovny mladému člověkovi se zájmem se vše naučit.
Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu
s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila?
Poznámky

Knihovna má v Háji u Duchcova tradici od šedesátých let minulého století. Původně sídlila v jedné místnosti v přízemí obecního úřadu. Před 15 lety příliš neprosperovala, vybavení i nabídka knih nebyla na úrovni odpovídající standardům doby. Tehdy nabídl starostovi obce mladý čtenář, sedmnáctiletý student, že rád bude knihovníkem. Vedení obce nadšení podpořilo a knihovna v Háji se nastartovala a začala svou cestu za cílem poskytovat kvalitní služby čtenářům a návštěvníkům. Tento cíl byl dovršen v roce 2017 přestěhováním knihovny do nových zrekonstruovaných prostor. Po čtrnácti letech knihovník předal štafetu vedení knihovny aktivní čtenářce.

Rekonstrukce započala rozsáhlými stavebními úpravami. Prostory byly velmi vlhké kvůli zatíkání ze střechy přístavku. Bylo třeba udělat kompletně novou podlahu a provést její izolaci. Z bývalých chladících boxů se přestavbou staly toalety. Kde se prodávalo nedávno maso, dneska se půjčují čtenářům knihy u výpůjčního pultu. Po dokončení stavebních prací se knihovna začala zabydlovat. Nové regály, křesla, výpůjční pult, stoly a další nezbytné vybavení v kvalitním provedení lze vidět v nových prostorách knihovny. Po nastěhování knih zbývalo jen slavnostní otevření.

Do konečné fáze se blíží v současnosti budování venkovní čítárny na dvorku knihovny. Kromě půjčování dobré literatury nabízí knihovna prostor pro setkávání, pořádá kulturní a vzdělávací akce, dává k dispozici veřejnosti využití PC stanic. Knihovnice ráda uvaří za symbolickou cenu čaj nebo kávu.


Vytvořil: Kratochvílová Dana 08.03.2020