Dobrá praxe z obcí a měst


Téma Informační technologie obce
Název aktivity Modernizace a rozšíření a integrace informačního systému Obecního úřadu Přerov nad Labem
Obec Přerov nad Labem
Kontakt www.prerovnadlabem.eu
Příjmení, jméno Mgr.Alena Bakošová, místostarostka
E-mail mistostarosta@prerovnl.cz
Telefon 725021414
Organizace, které se spolupodílely obec Přerov nad Labem + GORDIC spol. s r. o.
O jakou aktivitu šlo? V čem je vyjímečná? Cílem projektu je integrace jednotlivých ekonomických agend úřadu do společného informačního systému, konkrétně databázové verze GINIS Express SQL. Podrobný popis aktivity najdete v příloze.
Hypertextový odkaz www.egovernment.cz/inpage/modernizaceprerov/
Aktivita byla realizovaná od do od 11.-0001 do 11.-0001
Rozpočet 70000
Způsob financování Obecní rozpočet
Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich
aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím s podobným záměrem?
Investice do programového vybavení vedla k významnému zefektivnění práce zaměstnanců našeho úřadu tudíž i úspoře času se zpracováním dat. Provázanost modulů zefektivnila kontrolní mechanismy a umožňuj
Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu
s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila?
Poznámky
Připojené soubory   EGOVERNMENT THE BEST 2019_clanek.docx [Staženo: 4x]

Vytvořil: Drasner Karel 25.02.2020