Dobrá praxe z obcí a měst


Téma Péče o veřejná prostranství
Název aktivity Obnova památníku prvého padlého v prusko-rakouské válce z roku 1866
Obec Písečná
Kontakt Obnova památníku prvého padlého v prusko-rakouské válce z roku 1866
Příjmení, jméno Ing. Jan Konečný
E-mail starosta@pisecna.cz
Telefon 725132704
Organizace, které se spolupodílely Akademický sochař a restaurátor MgA. Jakub Gajda, Ph.D.
O jakou aktivitu šlo? V čem je vyjímečná? Jedná se kompletní zrestaurování centrální části památníku a provedení průzkumu okolních omítek s cílem odhalení rytých dekorů a malby na zdi.
Hypertextový odkaz http://www.pisecna.cz/obnova-pamatniku-prveho-padleho-v-prusko-rakouske-valce-z-roku-1866/ms-1270/p1
Aktivita byla realizovaná od do od 06.2010 do 10.2010
Rozpočet 52
Způsob financování Olomoucký kraj 30.000 Kč Obec Písečná 21.700 Kč
Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich
aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím s podobným záměrem?
Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu
s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila?
Poznámky

Na severní straně kostela Stětí sv. Jana Křtitele v Písečné se na zdi kaple Božího hrobu nachází památník prvého padlého vojáka v prusko-rakouské válce z roku 1866. Památník byl odhalen 21. června 1896 na počest husara Franze Leo Szökötze z Uher, který se stal první obětí bratrovražedné války mezi Rakouskem a Pruskem v roce 1866, která skončila porážkou Rakušanů v bitvě u Sadové nedaleko Hradce Králové.

 Památník byl původně tvořený z nápisové desky s okolní architekturou z mramoru a na stěnách kaple byl ozdoben rytým dekorem a ztvárněním zbraní a výzbroje pruských (vlevo) a rakouských husarů (vpravo). Postupem času vlivem působení povětrnostních vlivů a nedostatečné péče památník velmi chátral. Z dochovaných fotografií je patrné, že ještě v 70. létech minulého století ryté dekory na zdi kaple byly zachovány. Byly však natolik poškozeny (zejména jejich spodní část), že se jejich obnova v té době nepodařila uskutečnit a posléze byly překryty cementovou omítkou.

 Dodnes se tak ve velmi zuboženém stavu dochovala jen centrální část tvořena nápisovou deskou s nápisem a okolní architekturou z mramoru.

 Obec Písečná se v roce 2010 rozhodla ve spolupráci s Komitétem pro udržování památek z války roku 1866 památník zrestaurovat a na jeho obnovu požádat o dotaci z programu „Obnova staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji“.

Dne 21.července 2018 Vlastivědné muzeum Jesenicka ve spolupráci s obcí Písečná odhalilo na místě, kde údajně padl mezi obcemi Písečná a Široký Brod pamětní kříž Ferenzi Leo Szökötsovi. Pietního aktu spojeného i se slavnostním položením věnců k hrobu u kostela v Písečné se účasnil J.E. (jeho excelence) Dr. Miklós Boros, velvyslanec Maďarska v ČR.

Připojené soubory   stav_před_rekonstrukcí_01.jpg [Staženo: 2x]

Vytvořil: Doleželová Pavla 25.02.2020