Dobrá praxe z obcí a měst


Téma Čerpání dotací z CR
Název aktivity Kompostárna pro obec Náklo a partnerské obce
Obec Náklo
Kontakt www.naklo.cz
Příjmení, jméno Marek Ošťádal
E-mail starosta@naklo.cz
Telefon 603777284
Organizace, které se spolupodílely TS Náklo
O jakou aktivitu šlo? V čem je vyjímečná? Cílem projektu bylo vyřešit problematiku využití BRO v regionu a najít využití pro do té doby velmi nákladně likvidované kaly z ČOV. Oba problémy se povedlo vyřešit.
Hypertextový odkaz http://www.naklo.cz/odpadove-hospodarstvi/kompostarna/
Aktivita byla realizovaná od do od 01.2013 do 12.2016
Rozpočet 0
Způsob financování Dotace OPŽP
Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich
aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím s podobným záměrem?
V případě realizace podobného projektu je nutné klást velký důraz na zajištění svozové oblasti. Projekt je ekonomicky udržitelný pouze v případě, že se jedná o velké zařízení, které zajišťuje službu z
Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu
s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila?
Poznámky

Realizace projektu byla zahájena v roce 2013 schválením žádosti o dotaci na pořízení kompostárny pro obec Náklo z OPŽP. Následně v roce 2014 byl zahájen provoz kompostárny, kde byl navážen BRO z obce Náklo a partnerských obcí Příkazy a Střeň (zhruba 3400 obyvatel). Minimální kapacita zařízení byla nastavena na 2 036t. Z důvodu nedostatku suroviny byla následně podepsána smlouva na zpracování BRO s dalšími obcemi v okolí (navýšení o 4 750 obyvatel), kdy došlo k zajištění potřebného množství suroviny. Následně bylo zjištěno, že je potřeba doplnit technologii o výkonnější síto a štěpkovač. v Roce 2015 byla tedy podána žádost o dotaci na doplnění technoilogie a tím došlo i k navýšení kapacity na minimální množství 2 335,5t. Následně se do projektu připojili další obce a jako poslední i město Litovel. Kompostárna využívá systému kompostování do vaků. Do kompostu je přidáván kal z ČOV v Nákle. Vzhledem k tomu, že kanalizace pro obec Náklo a Příkazy je tlaková oddílná, v kalech se nevyskytují těžké kovy a jiné nebezpečné látky. Kal z ČOV je tedy vhodným doplňkem výsledného kompostu. V roce 2016 byla posouzena kvalita produkovaného kompostu odbornou laboratoří a kompost byl certifikován. Vzhledem k tomu, že projekt "Kompostárna pro obec Náklo" byl realizován v režimu de minimis, je obec oprávněna v rámci projektu provozovat ekonomickou činnost. Celá produkce kompostu je tedy prodávána a následně vracena zpět do přírody jako kvalitní organické hnojivo.

Připojené soubory   DA48AFD7-2E94-43A1-B11E-54177796C5F1 (1).JPG [Staženo: 3x]
  9F844904-9ECD-444B-BA5D-5832B6A0ECBB.JPG [Staženo: 4x]

Vytvořil: Doleželová Pavla 25.02.2020