Dobrá praxe z obcí a měst


Téma Péče o veřejná prostranství
Název aktivity Hospodaření se srážkovými vodami, Revitalizace návsi
Obec Bratčice
Kontakt
Příjmení, jméno Jan Buršík
E-mail starosta@obecbratcice.cz
Telefon 734247454
Organizace, které se spolupodílely SFŽP, AOPK, EKOSTAVBY Brno, Hydroprogress, AQUA CENTRUM Břeclav
O jakou aktivitu šlo? V čem je vyjímečná? Vybudování nové dešťové kanalizace, která svádí vodu z domů a veřejných ploch do předčišťovacího jezírka a následně do většího.
Hypertextový odkaz obecbratcice.cz
Aktivita byla realizovaná od do od 09.2018 do 05.2019
Rozpočet 5
Způsob financování Hospodaření se srážkovými vodami - Celkové náklady 3 807 027,- Kč (Dotace EU 3 235 973,- Kč) Revitalizace návsi - Celkové výdaje 1 369 873,- Kč (Dotace EU 821 924,- Kč)
Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich
aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím s podobným záměrem?
Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu
s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila?
Poznámky

 Hlavním cílem projektu bylo opravit stávající požární nádrž, která byla zanesena sedimentem a zpřístupnit podmokřené části návsi, což se podařilo vybudováním dřevěné lávky. Její součástí jsou dvě mola, která jsou využitelná jak k volnočasovým aktivitám, tak i pro nejrůznější společenské i kulturní aktivity. V letošním roce obez zvažuje možnost osadit okolí vodní plochy prvky Dětského vodního hřiště, jako jsou Archimedův šroub, Vodní kola a soustava vodních koryt se stavítky.

Připojené soubory   AERO před po.jpg [Staženo: 4x]
  Bahno AERO před.JPG [Staženo: 3x]
  Bahno lampy.jpg [Staženo: 3x]
  Bahno stavba.jpg [Staženo: 4x]
  DJI_0132.JPG [Staženo: 3x]

Vytvořil: Paulíková Simona 24.02.2020