Dobrá praxe z obcí a měst


Téma Společenský život
Název aktivity Čtenářské dílny knihovny Větrný Jeníkov
Obec Větrný Jeníkov
Kontakt 731 456 651
Příjmení, jméno Martina Lisová
E-mail starostka@vetrnyjenikov.eu
Telefon 731456651
Organizace, které se spolupodílely ZŠ a MŠ Větrný Jeníkov
O jakou aktivitu šlo? V čem je vyjímečná? Aktivita pro zvýšení čtenářské gramotnosti
Hypertextový odkaz http://knihovna.vetrnyjenikov.eu/ctenarska%2Ddilna/ms-1059/p1=1059
Aktivita byla realizovaná od do od 11.-0001 do 11.-0001
Rozpočet 10
Způsob financování Obecní rozpočet
Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich
aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím s podobným záměrem?
Spolupracovat s místními školami a využít jejich vazby na děti Rozšířit úvazek knihovnici pro pořádání těchto aktivit a dalších akcí v knihovně prospěje fungování této instituce.
Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu
s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila?
Poznámky

Projekt čtenářských dílen pro žáky prvního stupně základní školy spočívá v pravidelných měsíčních setkáních v knihovně pro každou třídu školy. Děti pravidělně přichází do styku s knihovnou, každý měsíc čtou knihy. Čtenářské dílny podporují čtenářskou gramotnost a učí děti vybrat si pro ně správnou knihu. Důležitá je spolupráce knihovny a školy, kontakt knihovnice s učiteli. Tímto propojením dochází k začlenění knihovny do komunitního života obce a napomáhá jeho rozvoji.

Nákladem projektu je navýšení pracovního úvazku knihovnice, což jí dovoluje krom běžné knihovnické agendy věnovat svůj čas dětem v rámci tohoto projektu. Jde tedy o jakousi formu investice do budoucnosti.

Jedno setkání trvá 90 minut. Každý účastník pracuje se svou dopředu zvolenou knihou.

Program setkání

- společné představení knih

- cca 15 - 20 minut samostatného čtení v co nejpříjemnější poloze

- zpracování pracovního listu

- společné sdílení dojmů, výstupů z pracovních listů

 

Pracovní list Pro každé setkání je vytvořený specifický list odpovídající programu setkání. Při tématu komiks lze dětem nabídnout předkreslené postavy s prázdnými textovými bublinami k dotvoření děje, což rozvíjí jejich dovednosti v tvůrčím psaní. Téma Nejkratší pohádky na světě lze doplnit pracovním listem, kde účastníci nakreslí a za případné pomoci knihovnice napíší třemi větami jejich vlastní nejkratší pohádku. Lze vytvořit běžný pracovní list spočívající v dotazování na děj čtené knihy. Pracovní listy se liší pro různé stupně dětí, jiný je pro první třídu a pro pátou.

Připojené soubory    [Staženo: 0x]

Vytvořil: Paulíková Simona 21.02.2020