Dobrá praxe z obcí a měst


Téma Péče o stavební fond a obraz vesnice
Název aktivity Oprava střechy zámku a II. NP
Obec Přílepy
Kontakt http://www.prilepy.cz/
Příjmení, jméno Sehnalová Ivana
E-mail obec@prilepy.cz
Telefon 606666225
Organizace, které se spolupodílely Firma RAPOS, s. r. o.
O jakou aktivitu šlo? V čem je vyjímečná? Jednalo se opravdu střechy a stropů zámku ve vlastnictví obce, které byly napadeny dřevokaznou houbou a dřevokazným hmyzem. Byly odstraněny ztrouchnivělé trámy a zamezeno současně zatékání vody na fasádu objektu.
Hypertextový odkaz http://www.prilepy.cz/obec/sbirka/ , http://zamek.prilepy.cz/titulni-strana/
Aktivita byla realizovaná od do od 08.2019 do 12.2019
Rozpočet 6500000
Způsob financování Vlastní zdroje
Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich
aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím s podobným záměrem?
Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu
s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila?
Poznámky

Vytvořil: Doleželová Pavla 13.01.2020