Dobrá praxe z obcí a měst


Téma Sociální klima na venkově
Název aktivity Krizové bydlení - mobilní domek v Malých Žernosekách
Obec Malé Žernoseky,okr. Litoměřice, Ústecký kraj
Kontakt www.malezernoseky.cz
Příjmení, jméno Ing. Petr Liška, starosta obce
E-mail [email protected]
Telefon 416539012
Organizace, které se spolupodílely MTS - Maložernosecké technické služby s.r.o.
O jakou aktivitu šlo? V čem je vyjímečná? Hlavním cílem pro pořízení mobilního domku bylo zajištění krizového bydlení po povodních 2013, kdy byla jedna rodina nucena hledat náhradní bydlení do doby oprav zasaženého domu. Podmínky poskytnuté dotace z MMR umožnili pořízení takového bydlení a jeho využití v době mimo potřebu krizových stavů.
Hypertextový odkaz http://www.malezernoseky.cz/mobilhaus-male-zernoseky-ubytovani/os-1015/p1
Aktivita byla realizovaná od do od 03.2013 do 11.2015
Rozpočet 550000
Způsob financování Vlastní zdroje + dotace na pořízení krizového bydlení MMR ČR
Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich
aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím s podobným záměrem?
Občas lze "zabít dvě mouchy jednou ranou" a spojit dvě užitečné aktivity
Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu
s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila?
Poznámky

Doplnění textu:

O jakou aktivitu šlo? V čem je vyjímečná?
Hlavním cílem pro pořízení mobilního domku bylo zajištění krizového bydlení po povodních 2013, kdy byla jedna rodina nucena hledat náhradní bydlení do doby oprav zasaženého domu. Podmínky poskytnuté dotace z MMR umožnili pořízení takového bydlení a jeho využití v době mimo potřebu krizových stavů i k jiným účelům, což bylo využito jako příležitost k ověření zájmu o turistické ubytování v obci.

Hlavním cílem pro pořízení mobilního domku bylo zajištění krizového bydlení po povodních 2013, kdy byla jedna rodina nucena hledat náhradní bydlení do doby oprav zasaženého domu. Podmínky poskytnuté dotace z MMR umožnili pořízení takového bydlení a jeho využití v době mimo potřebu krizových stavů i k jiným účelům, což bylo využito jako příležitost k ověření zájmu o turistické ubytování v obci. podkroví budovy, které bylo dokončeno v roce 2019 a  byl instalován výtah k zajištění bezbariérového přístupu do 2.NP objektu. V navazujícím prostoru 2.NP byly přestavbou původního bytu zřízeny prostory pro přemístění Obecního úřadu obce, čímž bylo dosaženo ideálního propojení a téměř kompletního využití celé budovy vzájemně navazujcími aktivitami.  


V roce 2013 postihla část území naší obce opakovaná ničivá povodeň z řeky Labe, kdy byla, mimo jiné, jedna rodina zasažena do té míry, že musela hledat náhradní bydlení. To nás, spolu s příležitostí poskytnutou v podobě dotačního titulu MMR ČR, inspirovalo k tomu zřídit v obci tzv. krizové bydlení, tedy ubytovací objekt, který není užíván k trvalému bydlení, ale je kdykoli připraven a volný k tomu jej využít jako náhradní ubytování pro jakékoli případy krizí - povodně, záplavy, požáry, ad. nenadálé a problémové siituace, kdy potřebujete kohokoli v obci nouzově na pár dní, týdnů, či měsíců ubytovat.
Vhodné nastavení dotačního programu, který právě takové potřeby zohlednil, umožnil vedle využiití objektu pro krizové bydlení, využívat jej jako třeba klubovnu spolku, nebo turistické ubytování - tzn. skoro zázrak v tom jak jinak konzervativní úřední aparát přemýšlí o účelu dotačních programů.
Jsme obcí v Ústeckém kraji, v okrese Litoměřice, v území Českého Středohoří, tedy v nádherné krajině, která ale dlouhou dobu doplácela a ještě i částečně doplácí na zažitou představu, že krajina v Ústeckém kraji je nehezká, špinavá, neatraktivní apod.
To vše vedlo historicky k tomu, že dlouho nebyl náš kraj cílem turistů. Nejhorší je že se tuto představu podařilo vštípit i většině obyvatel v regionu a tak i přes potenciál, který tu byl a je, zde nebylo nikdy dost ubytovacích kapacit v soukromí, penzionech, hotelech apod.
Tedy ani v naší obci. Zastupitelé při náznaku řešit či podporovat takové projekty, měli obavy z účelnosti takových aktivit.
Tak se čekalo jestli s tím nápadem přijde někdo z odvážných investorů, ale nestalo se tak. Až tato situace a příležitost odstranila bariéry.
Naštěstí to neskončilo pouhým koupením použitého mobilhausu, ale podařilo se objekt, byť jako dočasnou stavbu, ale přesto drobně upravit, modernizovat a opatřit zateplením a výměnou oken a dveří, což umožnilo prodloužit využitelnost v průběhu roku a současně řešit i esetickou stránku objektu, pro které se našlo nádherné a klidné místo v nevyužívané části zahrady MŠ v obci, která současně umožnila samostaný přístup z veřejné komunikace.
Už první sezóna nabídky ubytování ukázala, že zájem o ubytování turistů v naší obci rozhodně je, rezervace máme na dlouhou dobu dopředu a vedle tohoto dosažení cíle tato investice ukázala cestu i dalším zájemcům a za poslední dva roky vznikly už další soukromé projekty s podobným zaměřením.


Vytvořil: Drasner Karel 20.12.2019