Dobrá praxe z obcí a měst


Téma Občanská vybavenost
Název aktivity Krizové bydlení - mobilní domek v Malých Žernosekách
Obec Malé Žernoseky,okr. Litoměřice, Ústecký kraj
Kontakt www.malezernoseky.cz
Příjmení, jméno Ing. Petr Liška, starosta obce
E-mail starosta@malezernoseky.cz
Telefon 416539012
Organizace, které se spolupodílely MTS - Maložernosecké technické služby s.r.o.
O jakou aktivitu šlo? V čem je vyjímečná? Hlavním cílem pro pořízení mobilního domku bylo zajištění krizového bydlení po povodních 2013, kdy byla jedna rodina nucena hledat náhradní bydlení do doby oprav zasaženého domu. Podmínky poskytnuté dotace z MMR umožnili pořízení takového bydlení a jeho využití v době mimo potřebu krizových stavů i
Hypertextový odkaz http://www.malezernoseky.cz/mobilhaus-male-zernoseky-ubytovani/os-1015/p1
Aktivita byla realizovaná od do od 03.2013 do 11.2015
Rozpočet 500000
Způsob financování Vlastní zdroje + dotace na pořízení krizového bydlení MMR ČR
Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich
aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím s podobným záměrem?
Občas lze "zabít dvě mouchy jednou ranou" a spojit dvě užitečné aktivity
Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu
s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila?
Poznámky

Vytvořil: Drasner Karel 20.12.2019