Dobrá praxe z obcí a měst


Téma Občanská vybavenost
Název aktivity Obecní dům Svídnice
Obec Dymokury-Svídnice, Středočeský kraj
Kontakt www.dymokury.cz, www.svidnice.wgz.cz
Příjmení, jméno Ing. Luděk Beneš, zastupitel obce
E-mail ludek.benes@centrum.cz
Telefon 605329910
Organizace, které se spolupodílely občané Svídnice
O jakou aktivitu šlo? V čem je vyjímečná? Do projektu byla průběžně zapojována veřejnot např. provádění drobných prací či úklidů. Další aktivitou občanů spjatou s touto budovou bylo umístění dvou pamětních desek u vstupu do budovy, tj. pamětní deska prof. Josefa Kubálka (2015) a pamětní deska Marie Elišky Pretschnerové (2017).
Hypertextový odkaz https://svidnice.wgz.cz/rubriky/rozvoj-obce
Aktivita byla realizovaná od do od 01.2012 do 10.2019
Rozpočet 2000000
Způsob financování Způsob financování obec Dymokury, Středočeský kraj, Program rozvoje venkova ČR,
Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich
aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím s podobným záměrem?
Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu
s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila?
Poznámky

Svídnice je místní část obce Dymokury s necelými 100 obyvateli. Obecní dům je původní místní škola z roku 1873. Jedná se o jediný prostor Ve Svídnici k setkávání obyvatel a pořádání různých akcí. Realizace všech projektů tedy výrazně přispěla ke zlepšení podmínek společenského života na vsi. Tato snaha byla zakončena v roce 2019, a to ukončením poslední větší etapy, po které  je již dům kompletně rekostruován. Obecní dům je využíván k celému spektru společenských akcí. Jedná se o akce kulturní, vzdělávací, ale i sportovní. Jako příklad můžeme jmenovat posezení s hudbou, kurz tvorby velikonoční či vánoční výzdoby, turnaj v mariáši či ve stolním tenise. Obecní dům také slouží k soukromým akcím, např. oslavy narozenin.

V rámci projektu byl obecní dům ve Svídnici postupně rekonstruován. Celkově proběhlo 5 větších etap. V roce  2013 byl realizován proijetk "Obnova fasády a výměna 3 oken na obecním domě č.p. 32 ve Svídnici" podpořený dotací z Programu rozvoje venkova ČR. Rekonstrukce toalet včetně rozšíření a realizace projektu "Úpravy interiéru obecního domu č.p.32 ve Svídnici" podpořeného dotací ze Středočeského kraje proběhla v roce 2017. V roce 2018 byla rekonstruována společenská místnost a kuchyňka. Projekt "Rekonstrukce sálu obecního domu čp. 32 ve Svídnici" byl realizován v roce 2019. V tomto roce bylo také instalováno tepelné čerpadlo, které zajišťuje vytápění domu místo kamen na dřevo. Mezi menší etapy či projekty, které byly v domě také realizovány, můžeme zmínit rekonstrukci jedné místnosti, která funguje jako sklad, rekonstrukci komínů nebo pořízení 15 stolů a 60 žídlí v roce 2015.

Do projektu byla průběžně zapojována veřejnost, např. při provádění drobných prací nebo úklidu. Další aktivitou občanů spjatou s touto budovou bylo umístění 2 pamětních desek u vstupu do budovy, tj. pamětní deska prof. Josefa Kubálka(2015) a pamětní  deska Marie Elišky Pretschnerové (2017)


Vytvořil: Drasner Karel 20.12.2019