Dobrá praxe z obcí a měst


Téma Aktivity občanů
Název aktivity Poznejte náš venkov
Obec Pojedy, místní část obce Žitovlice
Kontakt benes@svatojirskyles-mas.cz
Příjmení, jméno Ing. Luděk Beneš
E-mail benes@svatojirskyles-mas.cz
Telefon +420 605 214 434
Organizace, které se spolupodílely členové místní akční skupiny, podnikatelé, obce a neziskové organizace
O jakou aktivitu šlo? V čem je vyjímečná? Poznejte náš venkov aneb rodinný den na farmě je každoroční celodenní akce Místní akční skupiny SVATOJIŘSKÝ LES, z.s., která se koná na farmě v Pojedech (okr. Nymburk).
Hypertextový odkaz www.svatojirskyles.cz
Aktivita byla realizovaná od do od 11.-0001 do 11.-0001
Rozpočet 0
Způsob financování Rozpočet 200.000,- Kč - 250.000,- Kč MAS SVATOJIŘSKÝ LES, z.s., Středočeský kraj, Celostátní sít pro venkov, vstupné
Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich
aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím s podobným záměrem?
Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu
s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila?
Poznámky

Místní akční skupina SVATOJIŘSKÝ LES, z.s. každoročně pořádá tradiční akci Poznejte náš venkov na farmě v Pojedech. Pro návštěvníky je připraven jarmark místních řemeslníků a výrobců, představení obcí z regionu, ukázka zemědělské, zahradní a vojenské techniky a přehlídka zdejších chovaných plemen. Pro děti jsou nachystány tvořivé dílny, divadlo a projížďky na koních. Celou akci doprovází bohatý kulturní program, tj. vystoupení hudebních skupin a souborů. 

celodenní akce s návštěvností kolem 1500 lidí


Vytvořil: Pacholíková Marcela 17.12.2019