Dobrá praxe z obcí a měst


Téma Péče o stavební fond a obraz vesnice
Název aktivity Rekonstrukce kostela sv. Wolfganga v Ostrohu
Obec Poustka
Kontakt 724196171
Příjmení, jméno Jan Ryba
E-mail obecpoustka@volny.cz
Telefon 354595316
Organizace, které se spolupodílely Ministerstvo kultury, Sdružení na záchranu kostela sv. Wolfganga, Obec Poustka.
O jakou aktivitu šlo? V čem je vyjímečná? Obnova nemovité kulturní památky - kostela sv. Wolfganga z roku 1470. Jedná se o záchranu vzácné kulturní památky, která slouží obci jako velký kulturní stánek k pořádání kulturních akcí, vánoční, velikonoční setkávání, koncerty, výstavy, svatby.
Hypertextový odkaz
Aktivita byla realizovaná od do od 01.2006 do 11.-0001
Rozpočet 12
Způsob financování Program na záchranu architektonického dědictví- Ministerstvo kultury, Sdružení na záchranu kostela, Veřejná sbírka, Obec Poustka.
Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich
aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím s podobným záměrem?
Malá obec s nízkým rozpočtem musí najít partnera,který jí pomůže s financováním opravy kulturní památky např. zařazením do programu na záchranu architektonického dědictví.
Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu
s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila?
V jednom roce z celé řady let co se snažíme památku zachránit nás velmi zklamalo chování jednoho pracovníka památkové péče, který jen kvůli svému rozmaru nám téměř zastavil opravu a měli jsme moc starostí v tom daném roce dokončit práci v termínu, tak abychom nemuseli vracet dotaci.
Poznámky
Připojené soubory   20191030_092319.jpg [Staženo: 14x]

Vytvořil: Ryba Jan 10.12.2019