Dobrá praxe z obcí a měst


Téma Sociální klima na venkově
Název aktivity Alej novorozených dětí
Obec Háj u Duchcova
Kontakt www.ouhaj.cz
Příjmení, jméno Irena Pipišková
E-mail [email protected]
Telefon 602249399
Organizace, které se spolupodílely Obec, obyvatelé
O jakou aktivitu šlo? V čem je vyjímečná? Výsadba stromků v obci - v rámci uvedení nových občánků věnuje obec každému novému malému obyvateli stromek, který je slavnostně vysazen. Narozené děti jsou z větší části obyvateli nově vybudovaných okrajových částí obce - cílem je stmelit skupinu nově přistěhovalých a starousedlíků a podpořit spole
Hypertextový odkaz http://www.ouhaj.cz/14-kvetna-2011-sazeni-stromu/gs-1065/p1=10638
Aktivita byla realizovaná od do od 01.2011 do 11.-0001
Rozpočet 46500
Způsob financování Vlastní zdroje
Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich
aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím s podobným záměrem?
Akce přispěla ke zlepšení mezilidských vztahů a rozšíření zeleně. Projekt se v obci osvědčil, je plánováno jeho pokračování.
Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu
s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila?
Poznámky

Vytvořil: Pacholíková Marcela 09.12.2019