Dobrá praxe z obcí a měst


Téma Péče o veřejná prostranství
Název aktivity Vznik návsi v Křižánkách
Obec Křižánky
Kontakt Jan
Příjmení, jméno Jan Sedláček
E-mail starosta@obeckrizanky.cz
Telefon 724076338
Organizace, které se spolupodílely ZŠ a MŠ Křižánky
O jakou aktivitu šlo? V čem je vyjímečná? Aktivitou je postupná realizace návsi tvořená ve spolupráci s veřejností a školou. Obec Křižánky historicky nikdy neměla náves. Nové místo pro setkávání i zastavení se návštěvníků i občanů obce bylo vytipováno uvnitř pomyslného trojúhelníku, jehož vrcholy tvořily škola, obchod potravin a budova OÚ.
Hypertextový odkaz https://prezi.com/pjhdc165yvf_/realizace-navsi/
Aktivita byla realizovaná od do od 01.2007 do 01.2019
Rozpočet 0
Způsob financování - Fond Vysočiny - MMR - rozpočet Obce Křižánky
Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich
aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím s podobným záměrem?
Zapojovat do plánování a realizace veřejnost a hlavně mládež, nebude pak docházet k tak velkému ničení výstupů projektu. Dobré je využití 3D vizualizací - u nás jsme využili free nástroj SketchUp
Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu
s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila?
Postupně klesající zájem veřejnosti se snažíme omezit doplňkovým programem.
Poznámky

Etapy projektu:
1. etapa - vybudování vzdělávacího centra v nástavbě prodejny potravin

2. etapa - vybudování dětského hřiště

3. etapa - oprava školy

4. etapa - park, posezení, informační tabule, parkování

5. etapa - rekonstrukce obecního úřadu na víceúčelovou budovu

6. etapa - obecní penzion

7. epapa - hisičská zbrojnice

8. etapa - obecní kavárna

9. etapa - obecní byty

10. etapa ?? - budoucnost (DPS, komunitní centrum, prodejna s poštou, ...)


Vytvořil: SEDLÁČEK Jan 10.09.2019