Dobrá praxe z obcí a měst


Téma Školství
Název aktivity Dětská skupina při Mateřské škole Malé Žernoseky
Obec Malé Žernoseky
Kontakt www.malezernoseky.cz/materska-skola
Příjmení, jméno Bretschneiderová Jarmila
E-mail ms.mzernoseky@seznam.cz
Telefon 775044290
Organizace, které se spolupodílely Obec Malé Žernoseky, Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje
O jakou aktivitu šlo? V čem je vyjímečná? Hlavním cílem bylo poskytnout dostatečnou kapacitu pro děti ve spádové oblasti MŠ a to i pro přijetí dětí mladších 3 let a tím umožnit brzký návrat rodičů do pracovního zapojení. Problém byl vyřešen vybudováním a následným provozem samostatné třídy v MŠ, sloužící v režimu dětské skupiny.
Hypertextový odkaz www.malezernoseky.cz/materska-skola
Aktivita byla realizovaná od do od 11.-0001 do 11.-0001
Rozpočet 3
Způsob financování 95% dotace z ESF (prostřednictvím OPZ) + 5% vlastní zdroje
Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich
aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím s podobným záměrem?
Nebát se a snažit se řešit potřeby v obci i méně tradičními způsoby, zejména v situacích, kdy je problém k řešení pouze dočasný, což byl případ zvýšení kapacity v MŠ.
Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu
s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila?
Poznámky

Vytvořil: Doleželová Pavla 30.06.2019