Dobrá praxe z obcí a měst


Téma Společenský život
Název aktivity Živá kronika Svídnice
Obec Dymokury
Kontakt www.budil.cz
Příjmení, jméno Burger Vendula
E-mail vendulaburger@gmail.com
Telefon 724703750
Organizace, které se spolupodílely obec Dymokury
O jakou aktivitu šlo? V čem je vyjímečná? Živá kronika si klade za cíl propojit místní občany, chalupáře a další příznivce obce. Živá kronika zaznamenává děj v obci např. pomocí fotografií. V rámci projektu byla nastartována FB skupina a YouTube kanál. Živá kronika vychází jako publikace každé 2 roky
Hypertextový odkaz ttps://www.facebook.com/groups/1712747878954396/
Aktivita byla realizovaná od do od 01.2015 do 11.-0001
Rozpočet 100
Způsob financování Nadace VIA, Spolek Budil, obec Dymokury, Ing. Tomáš Czernin a veřejná sbírka
Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich
aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím s podobným záměrem?
Využití sociálních sítí je dobrá cesta, jak sdílet dění na vesnici i s lidmi, kteří nemohou být stále s námi a jsou jejími příznivci. Dává to i ostatním možnost sdílet své zážitky a poukazovat na důle
Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu
s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila?
Poznámky

K dosažení cíle a díky podpoře od nadace Via vznikl společný tvůrčí projekt „Živé kroniky Svídnice“, tzn. po celý rok sbírat audiovizuální stopy (film, fotografie, obrázky, písemné záznamy, výrobky) o životě ve Svídnici. Opakovaně zveme k setkávání se nad živou kronikou, tj. nad pravidelnými prezentacemi dosud nasbíraného materiálu. (Aby lidé například nesledovali jen úryvky z Živé kroniky na internetu z domova.) Chceme také vytvářet nové události a podporovat zájmy rodin s dětmi o přírodu, o své okolí, o své sousedy, o tradice a život na vesnici jako takový. Naše živá kronika Svídnice se skládá i z výstavy starých nalezených a zvětšených fotografiích života v obci. Fotografie školních tříd vzbudila na sjezdu rodáků velký zájem, protože se na nich začali poznávat. Dále z výběru nejlepších fotografií, jejichž vznik byl datován rokem 2015-16, z pravidelných veřejných prezentací filmů a nahrávek ve staré škole (dnešní obecní dům), ale také z divadelních zpracování Živé kroniky studenty Budilovy divadelní školy za spolupráci občanů Svídnice atp. Velmi důležitá byla prezentace Živé kroniky na výročí 680 let od vzniku Svídnice u příležitosti sjezdu všech rodáků. Při výročí se sešlo cca 300 lidí. Zahrnula jak promítání našich nových zážitků ze Svídnice, výstavu fotografií, tak prezentaci publikace. Cílem je vytvářet Živou kroniku, na které se sousedé budou rádi podílet, ale budou se z ní i radovat, sdílet a inspirovat tím své okolí. A tímto širokým přístupem chceme dát šanci všem, aby se mohli zapojit do projektu, aniž by k tomu potřebovali speciální vybavení či erudici. Projekt je otevřený nejširší veřejnosti, od dětí po seniory a jeho časové ohraničení je otevřené, neboť předpokládáme, že Živou kroniku udržíme i v dalších letech, aby zde vznikla znovu tradice kronikářství – tedy posilování vztahu k místu a jeho dění. Jeden z velkých počinů bylo odhalení pamětní desky Elišky Pretshnerové, ženy silné víry, která se svou pracovitostí, laskavostí i statečností stala vzorem mnoha následovnicím v Kongregaci Školských sester, k nimž patřila. V roce 2001 byl v královéhradecké diecézi zahájen proces jejího blahořečení. Díky projektu Živá kronika Svídnice jsme skrze sestru Zdislavu Noskovou, kterou jsme pozvali na sjezd rodáků dozvěděli, že tato vzácná žena chodila do Svídnické školy. A tak dne 11. listopadu 2017 se ve Svídnici sešli zástupci obce, občané, rodáci a příznivci Svídnice, aby byli přítomni slavnostnímu odhalení pamětní desky. Na naší škole máme nyní dvě pamětní desky rodáků vedle Elišky taky profesora Josefa Kubálka známého elementárního učitele.

Připojené soubory    [Staženo: 0x]

Vytvořil: Doleželová Pavla 30.06.2019