Dobrá praxe z obcí a měst


Téma Občanská vybavenost
Název aktivity Mediální prezentace knihovny. Jak je třeba knihovnu propagovat v dnešní době?
Obec Mořice
Kontakt knihovna.morice.cz
Příjmení, jméno Pavelka, Tomáš
E-mail knihovna@morice.cz
Telefon 739244974
Organizace, které se spolupodílely
O jakou aktivitu šlo? V čem je vyjímečná? Cílem bylo přiblížit knihovnu,její nabídku a aktuality z ní všem generacím obyvatelů obce.Bylo třeba vyřešit veškeré náležitosti mediální prezentace - od tvorby loga a tiskovin po online prezentaci.Problémem bylo nízké povědomí o aktivitách knihovny, nízký počet čtenářů a neinformovanost veřejnosti.
Hypertextový odkaz http://knihovna.morice.cz/
Aktivita byla realizovaná od do od 11.-0001 do 11.-0001
Rozpočet 0
Způsob financování Obecní rozpočet
Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich
aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím s podobným záměrem?
Využít většinu dostupných nástrojů, většina propagace lze udělat zdarma. Udržovat aktuální obsah a snažit se pokrýt co největší možnou cílovou skupinu. Dále se snažit vyzdvihnout neobvyklé činnosti.
Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu
s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila?
Poznámky

Logo

Jde o jediněčnou grafickou značku, do které lze zjednodušit instituci. Logo využíváme maximálně - na každé tiskovině, kde ho můžeme umístit, ho vložíme. Lze uspořádat soutěž o návrh loga, zapojit mládež a děti, pokud nemáme velké finanční možnosti na zaplacení odborné grafické práce. Dbejme na jednoduchost loga, jeho širokou využitelnost a nadčasovost. Pokud můžeme, nechejme si vyrobit celý grafický manuál k použití loga.

Web

Nejdůležitější oficiální prezentace knihovny. Řiďmě se podobnými pravidly jako u tvorby loga - jednoduše, nadčasově. Dále mysleme i na široké využití, web musí dobře fungovat v počítačové podobě, ale i na mobilu či tabletu. Zahrňme oddíly “O knihovně” (nabízené služby, případně historie), “Aktuality”, “Knihovní řád, ceník”, “Kontakt”, “Fotogalerie”. Zapojme Online katalog, pokud ho máme v rámci automatizovaného knihovního systému.

Facebook, sociální sítě

Založme knihovně na Facebooku stránku jako instituci, snažme se o ní vyplnit největší možný počet údajů. Vytvářejme obsah, sdílejme pozvánky a fotografie z akcí i z naší činnosti. Zvěme stále nové lidi, aby stránku sledovali a dali “to se mi líbí”. Nepodceňujme tento komunikační kanál, dnes na Facebooku nejsou jen mladí a děti, naopak je to platforma široce využívaná střední i starší generací. Pokud chceme cílit na mládež, založme si k Facebooku firemní profil na Instagramu, což je také zdarma a vyžaduje to pouze náš čas pro psaní příspěvků. Ke správě sociálních sítí je nejefektivnější používat kombinaci smartphonu, díky kterému jsme schopni rychle přidat aktualitu, a počítače, kde umíme více přizpůsobit, jak bude příspěvek vypadat apod.

Zpravodaj

Stanovme si periodicitu (doporučení - 1x za čtvrt roku, alespoň 2 x do roka; záleží na velikosti obce a činnosti knihovny) a formát - můžeme vydávat jednoduchý bulletin na jednu A4, můžeme mít zpravodaj jako brožuru o několika stranách, zůstat u jednoduché a přehledné verze zpravodaje po stránce grafiky i obsahu se vyplácí. Ve zpravodaji uveďte zprávy o proběhlých akcích, zmiňte novinky v knižním fondu, případně plánované akce, nezapomeňte alespoň v úvodu napsat, co se za uplynulé období s knihovnou dělo z pohledu knihovníka. Zpravodaj je dobré v tištěné verzi distribuovat do celé obce, je to jedinečný moment, jak můžeme oslovit i “nečtenáře", zároveň na webu umístíme zpravodaj v elektronické verzi a případně ho zájemcům zašleme mailem.

PR - osobní vztahy s lidmi, instituce obce

Největší kus práce na prezentaci knihovny udělají spokojení zaměstnanci a návštěvníci, ti se zapojují do místní komunity a mají možnost oslovit další členy komunity, pozvat je do knihovny, podělit se o dobré zážitky s knihovnou atd. Zapojení knihovníka do kulturního života obce, spolupráce knihovny s ostatními institucemi v obci je taktéž velmi vítána a oceňována veřejností. I když každý z občanů nebude čtenářem, může navštívit akci v knihovně, může využít PC a internetu a dalších služeb.


Vytvořil: Doleželová Pavla 30.06.2019