Dobrá praxe z obcí a měst


Téma Péče o krajinu
Název aktivity Proměna zanedbané enklávy v části středu obce Veselí na Centrum aktivního odpočinku
Obec Veselí
Kontakt www.obecveseli.cz
Příjmení, jméno Mgr. Hana Ošlejšková
E-mail pacholikova@smscr.cz
Telefon +420 737 886 133
Organizace, které se spolupodílely
O jakou aktivitu šlo? V čem je vyjímečná?
Hypertextový odkaz http://www.obecveseli.cz/biokoridor/ds-1042/pl=1406
Aktivita byla realizovaná od do od 11.2003 do 11.2016
Rozpočet 8700000
Způsob financování Rozpočet obce, dotace dle etap MŽP, MZ přes SZIF HK, MAS Železné hory a POV Pardubický kraj
Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich
aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím s podobným záměrem?
Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu
s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila?
Poznámky

Pro větší investiční akce je důležité mít zpracovaný reálný územní plán zpracovaný do POV. U menších obcí je lepší rozložit plány do více let a využít různé dotace na jednotlivé etapy. Občané a spolky si díla více váží, pokud mají možnost se na realizaci alespoň částečně podílet. Výhodou je také vhodně využít spolupráce se svazky obcí či MAS a sdílet zkušenosti s realizacemi.

Organizace, které se spolupodílely na aktivitě:
Investorem kompletní přeměny je obec Veselí. Při revitalizaci biokoridoru jsme spolupracovali s Agenturou ochrany přírody a MŽP. Dětské hřiště bylo vybudováno v rámci POV ve spolupráci s Krajským úřadem PK. Sportovní víceúčelová hřiště a venkovní krytý kuželník vznikl za podpory SZIF MZ. Ve formě brigád se na tomto projektu aktivně podíleli členové TJ Veselí, ZO ČZS Veselí, občané Veselí a pracovníci na VPP Úřadu práce v Pardubicích. Důležitá byla též spolupráce se svazkem obcí Podhůří Železných hor a MAS Železné hory.
●  Jaký byl hlavní cíl a jaký problém byl řešen?
Ve středu obce Veselí po zaniklém rybníku byla zanedbaná enkláva s náletovými dřevinami, skládkou stavební suti a všeho možného domovního odpadu.
Při zpracování územního plánu obce a POV ve Veselí starosta obce navrhl Ing. arch. Čelišovi vytvoření Centra aktivního odpočinku v tomto zanedbaném prostoru. Přeměna probíhala v etapách do srpna 2017. Náročné bylo odstranění staré zátěže a vyprofilování terénu dle projektu.
● Co bylo výstupem projektu:
Byla vytvořena 2 vodní koryta. Jedno uměle meandrující koryto, které čítá 80 tůněk a 82 kloubů. Z původních 235m potoka touto úpravou vzniklo 420m a k tomu 3 mokřady s plochou 710m2. Druhé koryto tvoří velká niva o rozloze 6 900m2, která je schopna odvést více než stoletou vodu. Vše je zatravněné a osázené mokřadními rostlinami, trvalkami, 5 druhy vrb a 33 dalšími stromy. V 2. etapě byl areál doplněn o přírodní dřevěné prvky: 2 lávky, sochy vyřezané z klád, torzo 465 let starého dubu s modřínovým zastřešením, informační tabule a 4 přírodní posezení. V další etapě byla vybudována 2 víceúčelová hřiště a dětské hřiště s lanovkou. Byl též zrekonstruován hostinec s velkou terasou, z níž je výhled do celého areálu. Pro příjemnější trávení volného času v obci byl vybudován venkovní krytý automatický kuželník se zázemím a venkovní fitness. Za 13 let se podařilo přeměnit nevzhlednou část obce v Centrum aktivního odpočinku tvořící významný segment krajiny příznivě ovlivňující pobyt živočichů a růst flóry. tento areál je hojně navštěvován všemi generacemi a odehrává se zde většina kulturních, sportovních a společenských akcí nejen pro obec Veselí, ale i pro široké okolí.

Vytvořil: Pacholíková Marcela 08.03.2019