Dobrá praxe z obcí a měst


Téma Kultura a společenský život
Název aktivity Exhibice v muzice - zpívá a hraje kdo jen má zpěv a muziku rád
Obec Tvarožná Lhota
Kontakt www.tvarozna-lhota.cz
Příjmení, jméno Martina Bílová
E-mail starosta@tvarozna-lhota.cz
Telefon +420 602 456 734
Organizace, které se spolupodílely Lhotská chasa, Green team a kapela Sargon ve spolupráci s obcí Tvarožná Lhota
O jakou aktivitu šlo? V čem je vyjímečná? Projekt založený partou dobrých přátel, kteří mají rádi hudbu a zábavu. Celovečerní program, kde vystupují amatéři na profesionálním pódiu se svou hudbou a texty. Vznikají nová hudební uskupení.
Hypertextový odkaz
Aktivita byla realizovaná od do od 11.2016 do 11.-0001
Rozpočet 20000
Způsob financování 20 000 Kč (symbolický nájem, aparatura, zvukař, security + bufet chasa financuje z vlastního rozpočtu,z případného zisku jsou pořizovány kroje pro chasu
Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich
aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím s podobným záměrem?
Nebát se nových pojetí kulturní aktivity.
Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu
s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila?
Poznámky

Hlavním cílem je společné setkání občanů  a možnost jejich aktivního zapojení se do programu. Organizátoři chtějí motivovat ty, kteří nikdy na pódiu nevystupovali, přestože pro sebe si hrají, k veřejnému vystoupení. Program je složen z vystoupení amatérských muzikantů na různé nástroje v různých hudebních stylech, kteří se k vystoupení mohou přihlásit předem nebo i přímo na místě. Zastoupeny jsou všechny generace.  Na závěr účinkující společně jamují.


Vytvořil: Pacholíková Marcela 08.03.2019