Dobrá praxe z obcí a měst


Téma Kultura a společenský život
Název aktivity Muzeum keramiky - srdce naší obce
Obec Tupesy
Kontakt www.tupesy.cz
Příjmení, jméno Oldřich Vávra
E-mail starosta@tupesy.cz
Telefon +420 773 597 115
Organizace, které se spolupodílely Mužský pěvecký sbor Tupešané, Tupeské parádnice, ZŠ a MŠ Tupesy, keramici z Tupes, partnerská obec Nedašovce, Tupeská chasa, Slovácké Muzeum, Obec Tupesy
O jakou aktivitu šlo? V čem je vyjímečná? Prostor pro komunitní život a spolkovou činnost. Živé muzeum keramiky zachycující historii výroby keramiky v Tupesích
Hypertextový odkaz www.tupesy.cz; http://muzeumkeramiky.cz/
Aktivita byla realizovaná od do od 11.-0001 do 11.-0001
Rozpočet 5
Způsob financování Způsob financování: rozpočet obce, dobrovolnická práce, dotace - MMR, MK, MAS - Leader v celkové výši 2 453 0458 Kč
Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich
aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím s podobným záměrem?
Vytvářet příležitosti a podmínky pro spoluobčany - vždy se najde někdo aktivní, kdo myšlenku dále rozvine. Neformální zapojení spolků. Velmi důležitá je vytrvalost, jak v postupném budování, tak rozvo
Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu
s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila?
Poznámky
Jaký byl hlavní cíl a jaký problém byl řešen?
Obec Tupesy vlastnila historický dům zapsaný v seznamu památek. Tento byl pronajímán na výrobu keramiky a veřejnosti zcela uzavřen. Nájemci byl postupně zcela "vybydlen" a skončila i produkce keramiky. Zároveň v obci chyběl prostor pro komunitní setkávání, společenské akce, snižovala se aktivita spolků i počet dětí v místní škole.
Cílem projektu byla tedy nejen rekonstrukce objektu, ale i podnícení aktivního komunitního života v obci.
Projektem v roce 2004 byl objekt za pomoci MAS Buchlov z části adaptován na nové využití - otevřeného muzea s drobnou výrobou. Byla upravena dvorní část a zejména byl celý prostor otevřen veřejnosti.
Další projekty na původní cíl navazují a postupně vylepšují prostředí - z nevyužitého výrobního prostoru tak vznikl Víceúčelový sál Janíčkova stodola (je půjčován i občanům na různé oslavy), bylo zásadně rekonstruováno sociální zázemí, sklep. Současně byla provedena havarijní oprava střechy a statiky památkově chráněného domu. Dále byla rekonstruována zahrada na sad starých odrůd s několika záhony pro ZŠ.
Obnova muzea, jeho otevření veřejnosti včetně nového prostoru mělo obrovský dopad na aktivitu v obci, umožnilo aktivním lidem seberealizaci.
Vznikaly nové spolky (Mužský pěvecký sbor Tupešané, Tupeské parádnice, dětský soubor Čutora, Cimbálová muzika Džbánek, Občasný divadelní spolek) i nové aktivity (pěvecká soutěž dětí Tupeský džbáneček, tématické výstavy, divadelní představení, programy školy pro občany, vánoční zpívání...).
 Co bylo výstupem projektu:
aktivní komunitní život, rozvoj lokálního patriotismu, zvýšení soudržnosti obce včetně mezigenerační, obnova tradic, prezentace
a spolupráce spolků, podpora tradičních řemesel, zachycení proměn typického Tupeského vzoru keramiky.

Vytvořil: Pacholíková Marcela 08.03.2019