Dobrá praxe z obcí a měst


Téma Kultura a společenský život
Název aktivity Vaříme, pečeme a smažíme regionální potraviny a seznamujeme se s jejich vznikem
Obec Pištín
Kontakt www.pistin.cz
Příjmení, jméno Jaroslav Havel
E-mail pistin@pistin.cz
Telefon 730819905
Organizace, které se spolupodílely
O jakou aktivitu šlo? V čem je vyjímečná? Uspořádání akce, kde se lidé mohou sejít, seznámit se s regionálními dodavateli, naučit se tradiční postupy přípravy jídel a také je ochutnat. Celoodpolední akce s pestrým programem pro všechny věkové kategorie.
Hypertextový odkaz
Aktivita byla realizovaná od do od 11.-0001 do 11.-0001
Rozpočet 150000
Způsob financování vlastní práce spolků, partneři akce
Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich
aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím s podobným záměrem?
Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu
s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila?
Poznámky

rvotním cílem bylo shromáždit všechny občany obce při společné aktivitě a připravit si program sami pro sebe a případné návštěvníky. Jedná se o celoodpolední akci s pestrým programem od jídla přes folklor, různé hudební styly se zábavnými soutěžemi pro všechny návštěvníky. Akce dokázala spojit všechny spolky z místních částí, stala se akcí kterou navštěvují celé rodiny a program je připraven pro všechny věkové kategorie. 

Jedná se o akci, na které dochází ke spolupráci všech místních spolků a roční příprava dává možnost reagovat na problémy, které spolky a obyvatelé mají. Tyto vztahy potom fungují po celý rok. Převážná část akce je financovaná vlastní prací spolků, které si na úhradu nákladů vydělávají prodejem, předváděním přípravy a ochutnávkami a svou činností v průběhu celého roku.

Akce obdržela cenu hejtmana Jihočeského kraje za realizaci úspěšného kulturně společenského záměru.
Akce získala ocenění v soutěži Dobrá praxe 2018 v oblasti Kultura a společenský život.


Vytvořil: Pacholíková Marcela 08.03.2019