Dobrá praxe z obcí a měst


Téma Inovace na venkově
Název aktivity Lokální měna v Křižánkách
Obec Křižánky
Kontakt starosta@obeckrizanky.cz
Příjmení, jméno Ing. Mgr. Jan Sedláček
E-mail starosta@obeckrizanky.cz
Telefon 724 076 338
Organizace, které se spolupodílely Centrum Křižánky s.r.o.
O jakou aktivitu šlo? V čem je vyjímečná? Hlavním cílem vydání lokální měny je podpora místní ekonomiky a využití cestovního ruchu pro rozvoj obce. Obec vydala prostřednictvím své obchodní společnosti emisi bankovek (nejedná se o bankovky o ČNB) a sadu dvou pamětních medailí Křižánecké koruny.
Hypertextový odkaz http://obeckrizanky.cz/lokalni-mena
Aktivita byla realizovaná od do od 04.2017 do 11.-0001
Rozpočet 20000
Způsob financování cca 20000,- bez DPH / rok; rozpočet obce
Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich
aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím s podobným záměrem?
Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu
s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila?
Poznámky

Obec Křižánky vydala prostřednictvím své obchodní společnosti emisi bankovek a sadu dvou mincí Křižánecké koruny. Bankovky jsou v nominální hodnotě 100, 50, 5 korun. Mince pak v hodnotě 5 korun, přičemž mince slouží pouze jako pamětní předmět nikoliv jako platidlo. Bankovky mají omezenou platnost a nevrací se na ně. Kurz Křižánecké koruny a Koruny české je nastaven pevně 1:1

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím s podobným záměrem?

Najít účinný způsob distribuce měny mezi obyvatele či návštěvníky obce, jinak se projekt lokální měny napodaří nikdy dlouhodobě udržet. V Křižánkách se v této měně formou daru kompenzuje navýšení daně z nemovitostí občanům a vrací část poplatku z ubytovací kapacity návštěvníkům. Dále lze měnu koupit či získat jako odměnu v soutěžích. Důležité je zajistit síť obchodů měnu přijímajících. 

Zavedení místní měny je součástí Strategického plánu obce, konkrétně tento záměr nalezneme v části B. OBEC PRO PRÁCI A PODNIKÁNÍ v úkolu číslo 1. obec bude podporovat zlepšení podmínek pro podnikání v opatření PROPAGACE MÍSTNÍCH PODNIKATELŮ (například formou místní měny, značky apod.). Distribuce probíhá formou daru - kdy podporujeme majitele nemovitostí, kteří využívají svoji nemovitost k trvalému bydlení. Dar v tomto případě dosahuje výše 2/3 odvedené daně z nemovitých věcí, přičemž obec má zavedený vyhláškou místní koeficient ve výši 3. Dále se měna distribuuje darem jako ocenění v soutěžích či za odvedenou brigádnickou práci pro obec. Měnu je možné samozřejmě také koupit ve Vzdělávacím centru či v Obecní kavárně. Od 1.1. 2018 bude měna proplácena také jako část zaplaceného ubytovacího poplatku. Připravujeme také grantový program proplácený formou místní měny a hledáme řešení pro proplacení části smluvní ceny za dílo místní měnou u zakázek malého rozsahu soutěžených obcí.

 


Vytvořil: Pacholíková Marcela 08.03.2019