Dobrá praxe z obcí a měst


Téma Sociální klima na venkově
Název aktivity Vznik sociálního podniku Hustířanka s.r.o.
Obec Dubenec
Kontakt obec Dubenec
Příjmení, jméno Jaroslav Huňat
E-mail starosta@dubenec.cz
Telefon +420 724 180 859
Organizace, které se spolupodílely
O jakou aktivitu šlo? V čem je vyjímečná? Na podnět obce Dubenec založily obce DSO Hustířanka společnost Hustířanka služby s.r.o. Společnost byla založena na principech sociálního podnikání a plní všechna kritéria sociálního podniku
Hypertextový odkaz http://www.hustirankasluzby.cz/
Aktivita byla realizovaná od do od 04.2017 do 11.-0001
Rozpočet 3
Způsob financování Operační program zaměstnanost
Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich
aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím s podobným záměrem?
Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu
s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila?
Poznámky

Hustířanka služby s.r.o. vzniká jako sociální podnik jako reakce na dlouhodobou nezaměstnanost některých obyvatel v Mikroregionu Hustířanka. Všechny dotčené obce se dlouhodobě potýkají s problémem zabezpečení dostatku technických pracovníků, kteří by se starali v obci o udržování veřejných prostor a zeleně. Nově založený sociální podnik tuto problematiku řeší zaměstnáváním dlouhodobě nezaměstnaných.


Vytvořil: Pacholíková Marcela 08.03.2019