Dobrá praxe z obcí a měst


Téma Vybavenost pro veřejné služby
Název aktivity Pump park v Železnici - nové sportoviště pro všechny
Obec Železnice
Kontakt Město Železnice
Příjmení, jméno Ing. Dana Kracíková
E-mail [email protected]
Telefon 725087002
Organizace, které se spolupodílely
O jakou aktivitu šlo? V čem je vyjímečná? Pump park je nový typ sportoviště, který spojuje pumptrackovou dráhu se skatem parkem, jsou vybudované dva okruhy, jeden pro úplně malé děti, druhý je náročnější, s překážkami a rampou, dráha je asfaltová.
Hypertextový odkaz https://www.zeleznice.net/mesto/aktuality/novy-pump-park-v-zeleznici-byl-7-9-2021-slavnostne-otevren
Aktivita byla realizovaná od do od 09.2020 do 08.2021
Rozpočet 2176151
Způsob financování Vlastní zdroje města a dotace MMR ve výši 969 797,-Kč
Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich
aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím s podobným záměrem?
K vybudování moderního pump parku daly podnět děti ze ZŠ, protože v okolí obce žádné takové sportoviště není. Pump park je dětmi intenzivně využíván, schází se tam mj. i maminky s dětmi.
Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu
s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila?
Děti předaly městu obrázky, jak by si pump park představovaly, zajímaly se způsob financování, průběh výstavby .
Poznámky

Pump park, který vznikl v podstatě na přání dětí, je intenzivně dětmi využíván, schází se na něm maminky s dětmi, takže se stal i místem komunitního setkávání. Je dobré vyslyšet přání i „malých občanů“, aby se jim v jejich městě dobře žilo.

Nový pump park navazuje na stávající víceúčelové hřiště a umožní dětem i dospělým rozvinout další sportovní aktivity. Pump park je otevřený pro veřejnost bezplatně od září 2021 a to celý den.

Připojené soubory   Pump park foto.jpg [Staženo: 12x]

Vytvořil: Mikešová Jana 04.02.2022