Dobrá praxe z obcí a měst


Téma Inovace na venkově
Název aktivity Obec Mikolajice – kogenerační kotel pro vytápění obecních budov
Obec Mikolajice na Opavsku
Kontakt Mikolajice 55, 747 84
Příjmení, jméno Martin Krupa, starosta obce
E-mail [email protected]
Telefon 724356825
Organizace, které se spolupodílely UCEEB ČVUT
O jakou aktivitu šlo? V čem je vyjímečná? Vybudování topného systému s kogeneračním kotlem Wave a fotovoltaickými panely, který teplem a elektřinou zásobuje budovu obecního úřadu, prodejnu potravin a požární zbrojnice.
Hypertextový odkaz https://www.mikolajice.cz/obecni-urad/projekty-a-dotace/realizovane-projekty/kogeneracni-kotel-wave-
Aktivita byla realizovaná od do od 01.2018 do 12.2019
Rozpočet 4000000
Způsob financování Dotace EU - MPO OP PIK 80%, Spoluúčast obce 20%
Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich
aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím s podobným záměrem?
Tento projekt může sloužit jako vhodná inspirace pro menší obce, jak řešit energetickou soběstačnost a úsporu energie při využití moderních technologií.
Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu
s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila?
Poznámky

V Mikolajicích udělali několik významných kroků na cestě k energetické soběstačnosti. Elektřinu a vytápění pro obecní budovy si zajišťují sami. A ještě k tomu disponují záložním zdrojem pro případ výpadku. Mají zde naprosto unikátní systém výroby, ukládání a spotřeby energie. 

Podívejte se na video: Mikolajice na cestě k energetické soběstačnosti - Modernizace Vaší obce (obec2030.cz) https://obec2030.cz/novinky/mikolajice/

 

Připojené soubory   205cs_1_big.jpg [Staženo: 16x]

Vytvořil: Mikešová Jana 02.02.2022