Dobrá praxe z obcí a měst


Téma Vybavenost pro veřejné služby
Název aktivity Výstavba moštárny a sušárny ovoce, podpora zahrádkářů a sadařů v obci Dubenec
Obec Dubenec
Kontakt Dubenec čp.210, 54455, Dubenec
Příjmení, jméno Huňat Jaroslav
E-mail [email protected]
Telefon 724180859
Organizace, které se spolupodílely MAS Hradecký venkov
O jakou aktivitu šlo? V čem je vyjímečná? V rámci projektu MAS s názvem „Krajina je naše zrcadlo“ bylo v obci Dubenec vybudováno Pěstitelské centrum. Jedná se o podporu místních občanů v rámci zpracování jejich úrody ze zahrad a sadů.
Hypertextový odkaz https://www.dubenec.cz/obec/pestitelske-centrum
Aktivita byla realizovaná od do od 01.2014 do 12.2015
Rozpočet 177000
Způsob financování Stavba 177 tis. Kč Technologie moštárna + pasterizace 321,3 tis. Kč Technologie sušení + balení 148,6 tis. Kč 50% dotace z MAS pro nezemědělské aktivity
Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich
aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím s podobným záměrem?
V rámci realizace byla využita nepotřebná místnost v budově vlastněné obcí, což značně snížilo stavební náklady. Doporučujeme pečlivý výběr technologie - důležité pro schválení potravinářskou inspekcí
Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu
s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila?
Původně mělo být Pěstitelské centrum pronajato místnímu spolku. Bohužel nestalo se tak a nyní tedy obec sezónně zaměstnává dva až tři občany obce v provozu.
Poznámky

Obec využívá moštárnu a sušárnu rovněž ke zpracování jablek a hrušek, které jsou vysazeny na zasakovacích pásech a části biokoridorů. Prodej moštů a křížal v obecní prodejně s regionálními produkty poté pomáhá tlumit náklady na údržbu výše uvedených protierozních zařízení.

Doporučujeme pečlivý výběr technologie, protože k provozování musí být provedeno schválení potravinářskou inspekcí a hygienou. Od počátku přípravy projektu doporučuji s těmito subjekty spolupracovat.

Pomalu sledujeme oživení zahrádkářské a sadovnické činnosti nejen v naší obci. Přisuzujeme to i možnosti své produkty zpracovat na profesionální úrovní v našem Pěstitelském centru.

Také naše škola a školka na své zahradě sbírá jablka a obec jim z úrody vyrábí mošty.

Připojené soubory   _DSC0121.JPG [Staženo: 17x]

Vytvořil: Mikešová Jana 01.02.2022