Dobrá praxe z obcí a měst


Téma Péče o stavební fond a obraz vesnice
Název aktivity Fond rozvoje bydlení obce
Obec Albrechtice nad Vltavou
Kontakt www.albrechticenadvltavou.cz
Příjmení, jméno Ing. Miroslav Ušatý
E-mail starosta@albrechticenadvltavou.cz
Telefon
Organizace, které se spolupodílely
O jakou aktivitu šlo? V čem je vyjímečná? Podpora rekonstrukcí původních nemovitostí a zavádění nových technologií pro rodinné domy ve správním území obce.
Hypertextový odkaz
Aktivita byla realizovaná od do od 11.-0001 do 11.-0001
Rozpočet 2000000
Způsob financování Rozpočet obce
Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich
aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím s podobným záměrem?
Důsledné prověření akceptantů zápůjček z FRB.
Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu
s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila?
Poznámky

Fond rozvoje bydlení obce Albrechtice nad Vltavou – v současné době má obec v rámci FRB otevřených 9 druhů zápůjček. Poslední byly schváleny zápůjčky na podporu opatření v rámci kotlíkových dotací v r. 2016. Obec pro občany připravila projektového manažera, mikroenergetického specialistu a systém finanční podpory navazující na kotlíkové dotace. Zápůjčky jsou dvojího druhu: a)na výši, která se rovnala výši uvedené dotace příslušného občana a b) na kofinancování projektu. I z tohoto důvodu bylo realizováno v rámci obce jedno z největších množství kotlíkových dotací v rámci Jihočeského kraje.


Vytvořil: Pacholíková Marcela 26.06.2018