Dobrá praxe z obcí a měst


Téma Péče o životní prostředí
Název aktivity Nové trendy v odpadovém hospodářství Brtnice
Obec Brtnice
Kontakt Miroslava Švaříčková, starostka
Příjmení, jméno Miroslava Švaříčková, starostka
E-mail [email protected]
Telefon 724362241
Organizace, které se spolupodílely Svazek obcí pro komunální odpady a společnost ESKO-T
O jakou aktivitu šlo? V čem je vyjímečná? Město Brtnice dlouhodobě investuje do odpadového hospodářství s cílem zvyšování třídění odpadů a tím snižování dopadů na životní prostředí, především předcházení vzniku plastových, odpadů, zajištěním opakovaně použitelných kelímků na nápoje pro kulturní, sportovní a podobné společenské akce atd.
Hypertextový odkaz https://www.brtnice.cz/
Aktivita byla realizovaná od do od 05.2020 do 10.2021
Rozpočet 248553
Způsob financování Fond Vysočiny
Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich
aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím s podobným záměrem?
Nevzdávat to a stále dokola přesvědčovat občany o správnosti třídění a vytvářet jim k tomu podmínky.
Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu
s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila?
Poznámky

Dále město prakticky využívá výstupy z třídění odpadů užíváním výrobků z recyklovaných hmot, především plastů, a zlepšovat podmínky pro občany, kteří důsledně třídí odpady.

Bylo realizováno celkem pět různých aktivit:

Pořízeno 6 laviček z recyklovaného plastu.

Pořízeno 500 ks plastových vratných kelímků 0,5 l s potiskem na kulturní akce a 300 ks speciálních vratných kelímků na horké nápoje 0,2 l. Aby mohly být opakované používány, pořídilo město myčku na tyto kelímky.

Pořízeno 10 ks mobilních stojanů na sběr odpadků do plastových pytlů.

Pořízeno 450 sad tašek na domácí třídění (papír, plasty, sklo) a zkušebně i 30 ks tašek na kovy.

Město využívá 142 kontejnerů na tříděný odpad a bioodpad. Město postupně rozšiřuje sběrná místa a provádí jejich vydláždění, aby měli občané lepší komfort při jejich používání.

Byla provedena rekonstrukce a rozšíření 2 sběrných míst.

Pro monitorování černých skládek nebo i špatně tříděných odpadů město pořídilo fotopast.

Žáci a senioři navštívili školicí středisko v Petrůvkách a třídírnu odpadů v Třebíč pro zvýšení povědomí o správnosti třídění odpadů.

Připojené soubory   Odpady Brtnice P (2).jpg [Staženo: 22x]
  Žáci na třídičce v Třebíči (2).jpg [Staženo: 17x]
  Žáci na třídičce v Třebíči.jpg [Staženo: 14x]

Vytvořil: Paulíková Simona 28.01.2022