Dobrá praxe z obcí a měst


Téma Péče o životní prostředí
Název aktivity Environmentální zahrada při ZŠ a MŠ Brtnice
Obec Brtnice
Kontakt Miroslava Švaříčková, starostka
Příjmení, jméno Miroslava Švaříčková, starostka
E-mail [email protected]
Telefon 724362241
Organizace, které se spolupodílely ZŠ a MŠ Brtnice, p. o.
O jakou aktivitu šlo? V čem je vyjímečná? Volně přístupný prostor zahrady s drobnými stavbami z přírodních materiálů, nově vysázenou zelení a herními prvky, zaměřený na environmentální vzdělávání dětí, žáků školy a školky, členů místních spolků apod.
Hypertextový odkaz https://www.brtnice.cz/
Aktivita byla realizovaná od do od 10.2020 do 10.2021
Rozpočet 605695
Způsob financování SFŽP ČR
Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich
aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím s podobným záměrem?
Záměr před realizací pečlivě projednat s majiteli přilehlých nemovitostí, byť by nesousedili přímo se zahradou.
Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu
s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila?
Negativní reakce majitelů okolních nemovitostí. Vadí jim především švitoření a hra dětí. Obávají se hluku, který mají způsobovat děti.
Poznámky

Na ploše zahrady se nachází drobné stavby z přírodních materiálů, nově vysázená zeleň a herní prvky, zaměřené na vzdělávání dětí. Projekt navazuje na školní vzdělávací program a určitě se zde lecčemu přiučí i dospělí návštěvníci.

Připojené soubory   E zahrada Brtnice P (2).jpg [Staženo: 11x]

Vytvořil: Paulíková Simona 28.01.2022