Dobrá praxe z obcí a měst


Téma Vybavenost pro veřejné služby
Název aktivity Vybudování „Cyklostezky Jeseník nad Odrou“
Obec Jeseník nad Odrou, Vražné
Kontakt 724 180 667, [email protected]
Příjmení, jméno Mgr. Tomáš Machýček
E-mail [email protected]
Telefon 724180667
Organizace, které se spolupodílely Obec Vražné, UAX s.r.o.
O jakou aktivitu šlo? V čem je vyjímečná? Netradiční pojetí bezpečné cyklodopravy do zaměstnání. Ojedinělý projekt značení, informování a odpočinkových míst zastavení na cyklostezkách. Cyklostezka je výjimečná nástřiky moravskoslezského nářečí.
Hypertextový odkaz https://www.kolemjeseniku.cz/cs/
Aktivita byla realizovaná od do od 01.2020 do 12.2021
Rozpočet 36000000
Způsob financování SFDI, MSK, vlastní prostředky
Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich
aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím s podobným záměrem?
V rámci projektu dvou obcí byl částečně zrealizován dlouhodobý zájem o zvýšení bezpečnosti dopravy kolem frekventované silnice III. tř.
Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu
s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila?
Dobu realizace výrazně ovlivnila (prodloužila) jednání se soukromými vlastníky dotčených pozemků a klimatické podmínky po celou dobu výstavby.
Poznámky

Ve spolupráci se soukromým sektorem vzniká ojedinělý projekt značení, informování a odpočinkových míst zastavení na cyklostezkách. Cyklostezka je výjimečná nástřiky moravskoslezského nářečí.  

Připojené soubory   CYKLOSTEZKA (2).jpeg [Staženo: 12x]

Vytvořil: Mikešová Jana 21.01.2022