Dobrá praxe z obcí a měst


Téma Vybavenost pro veřejné služby
Název aktivity Město Osek, Úpravy v ulici Hrdlovská – 1.část
Obec Osek, okr. Teplice, Ústecký kraj
Kontakt starosta obce
Příjmení, jméno Ing. Jiří Macháček
E-mail [email protected]
Telefon 777735033
Organizace, které se spolupodílely Stavební firma Herkul a.s. Průmyslová 228, 435 21 Obrnice V součinnosti s SVS a.s. rekonstrukce vodovodu
O jakou aktivitu šlo? V čem je vyjímečná? Rozšíření komunikace s cílem navýšení parkovacích stání po obou stranách vozovky. Realizováno v souběhu se společností SVS a.s., která v této lokalitě měnila starý vodovodní řad, z 70.let 20.století.
Hypertextový odkaz www.osek.cz
Aktivita byla realizovaná od do od 09.2020 do 10.2021
Rozpočet 18655000
Způsob financování Vlastní + částečně úvěr
Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich
aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím s podobným záměrem?
Zajistit dobrou spolupráci a koordinaci prací s prováděcí firmou, dodržovat harmonogram.
Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu
s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila?
Jedním z problémů, které nás potkali, byl vznik dlouhé obchůzky stavebního záboru a zhoršení dostupnosti některých služeb, např. mateřské školy. Nakonec se podařilo vyjednat s vedením stavby zabezpečený „průchod" stavbou.
Poznámky

Dobrá spolupráce s prováděcí firmou Herkul a.s. a i s SVS a.s., která v souběhu s touto akcí prováděla výměnu vodovodního řadu.

Koordinace stavby probíhala operativně a bez větších časových ztrát. I když byli občané na začátku lehce nervózní, závěr je opakem, kdy občané mohou zaparkovat i v nočních hodinách a nehledají místo k parkování jinde.

Jedním z problémů, které nás potkali bylo přecházení stavby z důvodu dlouhého obchvatu stavby v době budování komunikace okolo mateřské školy. Nakonec se situace vyřešila tak, že stavbyvedoucí otevřel „přechod“ stavbou, kde mohli občané projít samozřejmě za dodržení určitých bezpečnostních pravidel, které se stanovily.

Na závěr bylo důležité doplnit vodorovné značení, které nebylo součástí projektové dokumentace, ale vytvořilo se až dodatečně. Bez tohoto doplnění bylo vidět, že se řidiči nemohou trefit na správné místo pro parkování. Tím se snížil počet přidaných míst ke stání až někdy o 10.

Připojené soubory   Osek 1.jpg [Staženo: 10x]
  Osek 2.jpg [Staženo: 5x]
  Osek 3.jpg [Staženo: 5x]
  Osek 4.jpg [Staženo: 6x]
  Osek 5.jpg [Staženo: 5x]
  Osek 6.jpg [Staženo: 5x]
  Osek 7.jpg [Staženo: 6x]
  Osek 8.jpg [Staženo: 6x]
  Osek 9.jpg [Staženo: 7x]
  Realizace díla (85).jpg [Staženo: 5x]

Vytvořil: Drasner Karel 31.12.2021