Dobrá praxe z obcí a měst


Téma Péče o životní prostředí
Název aktivity Výstavba domácích čistíren odpadních vod v obci Rybí
Obec Rybí
Kontakt Janečková Marie
Příjmení, jméno Janečková Marie
E-mail [email protected]
Telefon 606127321
Organizace, které se spolupodílely Administrace projektu: STILT PROJECT s.r.o. Projektant: Projekty Vodam Hranice s.r.o. Dodavatel stavby: Commodum, spol. s r.o. Valašská Bystřice
O jakou aktivitu šlo? V čem je vyjímečná? Projekt řeší čištění odpadních vod z rodinných domů. Jde o tzv. kanalizaci naruby, kdy u jednotlivých domů je vystavěna domovní čistírna odpadních vod, která je napojená na centrální monitoring, který sleduje funkčnost čistírny. Ten obsluhuje zaměstnanec obce, který zároveň zajišťuje obsluhu DČOV.
Hypertextový odkaz www.rybi.cz
Aktivita byla realizovaná od do od 07.2019 do 06.2020
Rozpočet 38000000
Způsob financování Rozpočet stavby 38 mil. (2mil. projekt. příprava + realizace stavby 35 mil. + 0,12 mil. vícepráce + 0,88 mil. ostatní) Dotace SFŽP: 20 mil., dotace MSK: 5 mil., vlas. zdroje 13 mil. (10 mil. úvěr KB)
Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich
aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím s podobným záměrem?
Vyplatí se stálá komunikace s občany, říkat věci tak jak jsou. Důležité je zapojení lidí do projektu nejen na začátku v době příprav stavby, ale i spolupráci v provozní fázi.
Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu
s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila?
Celá příprava stavby i její samotný průběh probíhal v souladu s plánem. Žádná překvapení v průběhu nenastala.
Poznámky

Obec Rybí se rozhodla nejít cestou budování velké a ČOV. Ta by jednak byla velmi nákladná, ale také by její provoz vyšel občany draho. Proto vymysleli alternativní, ale přesto velmi obdivuhodné řešení. Řekli si prostě, že čistírnou odpadních vod vybaví každou domácnost.

Obec vybudovala 190 nových čistíren. Celkem se jednalo o investici ve výši 38 milionů korun, z níž 50% bylo hrazeno z dotačního titulu z Ministerstva životního prostředí a realizovat tak zatím náš největší obecní projekt. Stali se tak obcí s největší soustavou DČOV v republice.

Náklady jsou oproti klasické ČOV třetinové. Velikou výhodou je, že obec nemusí řešit výkupy pozemků. Domácí ČOV jsou na pozemcích majitelů, po dobu 10 let je bude obec provozovat za stočné. Po této době buď přejdou do plného majetku občanů, nebo se za podobných podmínek jejich provozování prodlouží. Na údržbu najímá obec technického pracovníka. Soustava domácích čistíren odpadních vod je vybavena monitorovacím zařízením a proto vždy na obci včas vědí, kdy je potřeba údržba. Zpravidla 2x až 3x ročně.

Přečištěnou vodu z domácích čistíren odpadních vod navíc obyvatelé sami využívají pro zalévání zahrádek, protože obsahuje i vhodná hnojiva.

Projekt získal 5. místo na 1. ročníku soutěže o inovativní OBEC 2030  https://obec2030.cz/novinky/rybi/

 

Připojené soubory   čp 87.jpg [Staženo: 13x]

Vytvořil: Mikešová Jana 23.12.2021