Dobrá praxe z obcí a měst


Téma Inovace na venkově
Název aktivity První fotovoltaická elektrárna za 1 Kč na střeše ČOV v obci Nemile
Obec Nemile
Kontakt Ing. Petr Šimek
Příjmení, jméno Ing. Petr Šimek
E-mail [email protected]
Telefon 604550313
Organizace, které se spolupodílely ČEZ ESCO, SMSČR
O jakou aktivitu šlo? V čem je vyjímečná? Úspora nákladů na čištění odpadních vod. První fotovoltaická elektrárna instalovaná na čističce odpadních vod v ČR. Dodavatel postavil fotovoltaickou elektrárnu na vlastní náklady a my od něj odkupujeme elektřinu za předem vysoutěženou cenu.
Hypertextový odkaz https://www.nemile.cz/
Aktivita byla realizovaná od do od 05.2021 do 08.2021
Rozpočet 0
Způsob financování Fotovoltaickou elektrárnu vlastní společnost ČEZ ESCO. Po 15-letech nám bude fotovoltaická elektrárna prodána za 1 Kč.
Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich
aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím s podobným záměrem?
Fotovoltaika za korunu je inovativní způsob financování energetických služeb. Nepotřebujete aktivovat investiční rozpočet obce a ani nepotřebujete vyplňovat byrokraticky náročné žádosti o dotace.
Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu
s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila?
Poznámky

Fotovoltaika za korunu je inovativní způsob financování energetických služeb. Nepotřebujete aktivovat investiční rozpočet obce a ani nepotřebujete vyplňovat byrokraticky náročné žádosti o dotace. Elektrárnu na střeše Vaší obecní budovy postaví její dodavatel za své peníze. Potom jí 15 let za své provozuje a servisuje. Výměnou za to máte fixovanou cenu elektřiny, garantovanou úsporu a po 15 letech přechází elektrárna do vlastnictví obce. Její životnost je minimálně 25 let, kdy se nachází na 80% výkonu.

Elektrárna ročně vyrobí přes 19 MWh elektřiny, kterou čistička odpadních vod přímo spotřebuje. Toto řešení povede k finančním úsporám na provoz, ale také uspoří cca 310 tun emisí oxidu uhličitého.

V 1. ročníku soutěže o inovativní OBEC 2030 se obec Nemile umístila na 4. místě se svým projektem první fotovoltaické elektrárny za 1 Kč na střeše ČOV. 

https://obec2030.cz/novinky/nemile-fve/

 


Vytvořil: Mikešová Jana 23.12.2021