Dobrá praxe z obcí a měst


Téma Péče o životní prostředí
Název aktivity Budišov nad Budišovkou - pro teplo a elektřinu mají lokální distribuční síť
Obec Budišov nad Budišovkou
Kontakt Halaškovo nám. 2, 747 87 Budišov nad Budišovkou
Příjmení, jméno Patrik Schramm, starosta města
E-mail [email protected]
Telefon 602106641
Organizace, které se spolupodílely TeSport Budišov nad Budišovkou, s.r.o. Město Budišov nad Budišovkou YOUNG4ENERGY s.r.o. NWT a.s.
O jakou aktivitu šlo? V čem je vyjímečná? Jde o unikátní inovativní projekt. Jedná se o reálné propojení obnovitelného zdroje energie se zdroji na zemní plyn doplněné o akumulaci elektřiny a tepla.
Hypertextový odkaz https://www.budisov.eu/mesto/projekty/
Aktivita byla realizovaná od do od 02.2019 do 10.2019
Rozpočet 5042383
Způsob financování Dotace Státního fondu životního prostředí ČR ve výši 3 781 787,- Kč, zbytek Město Budišov nad Budišovkou
Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich
aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím s podobným záměrem?
Vyplatí se investovat do moder. technologií. Byl to 1. projekt svého druhu mezi municipalitami, dnes po 2 letech víme, že bychom příště posílili kapacitu bater. úložiště a přidali FTV panely.
Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu
s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila?
Nesouhlasné stanovisko Národního památkového ústavu s umístěním FVE panelů, což mělo za následek změnu projektu v průběhu povolovacího procesu.
Poznámky

Jde o unikátní inovativní projekt. Jedná se o reálné propojení obnovitelného zdroje energie se zdroji na zemní plyn doplněné o akumulaci elektřiny a tepla. Konkrétně se jedná o funkční propojení kondenzační mikrokogenerační jednotky (kombinovaná vysokoúčinná výroba elektřiny a tepla - kogenerační jednotka TOTEM o výkonu 20 kWe a 41,9 kWt), kondenzačních plynových kotlů, fotovoltaické elektrárny o výkonu 10,54 kWp, bateriového systému o kapacitě 19,2 kWt, akumulace tepla a elektřiny, nabíječky elektromobilů o výkonu 22 kW, celý systém je doplněn o inteligentní řídicí systém.

Takto nově vytvořená lokální distribuční soustava získala „posilu“ v podobě fotovoltaické elektrárny o výkonu 10,54 kWp. Ty zdobí střechu místního Kulturního domu Šatlava. Aby se veškerá vyrobená elektřina spotřebovala skutečně v Budišově a minimalizovala se potřeba dodávek ze sítě, je kulturní dům vybaven i bateriových systémem o kapacitě 19,2 kWh. Došlo také ke sjednocení odběrných míst elektrické energie, kdy mají kulturní dům, základní škola a městský úřad nově společné odběrné místo u základní školy. A co vliv na obecní kasu a životní prostředí? Souhrnná úspora provozních nákladů za energie se pohybuje okolo 200 - 250 tisíc korun za rok. Dle analýzy od ČVUT by pak celkové snížení emisí COmohlo dosahovat až téměř 180 tun za rok.

V Budišově pořídili v rámci projektu sedmimístný vůz značky Nissan. Slouží městu, jím zřizovaným organizacím a spolkům. A nabíjí si ho elektřinou, kterou si zde sami vyrobí ze slunce. To je příklad skutečně ekologické elektromobility v praxi.

https://www.budisov.eu/mesto/projekty/zrealizovane-projekty/vytvoreni-male-lokalni-distribucni-site-pro-distribuci-tepla-a-elektriny-s-prvky-smart-grid-inteligentnim-ridicim-systemem-a-rizenim-spotreby-pro-tri-objekty-v-majetku-mesta-budisov-nad-budisovkou/

Investor projektu: Ing. Slavomír Jaššo, jednatel TeSport Budišov nad Budišovkou, s.r.o.

V 1. ročníku soutěže o inovativní OBEC 2030 se obec Budišov nad Budišovkou se svým projektem nové lokální sítě výroby a spotřeby elektřiny dostal mezi finálových 10 projektů.  https://obec2030.cz/novinky/soutez/budisov/

 

Připojené soubory   20190926_130042.jpg [Staženo: 14x]
  74588507_1657432254390810_3783865122624110592_n.jpg [Staženo: 20x]

Vytvořil: Mikešová Jana 16.12.2021