Dobrá praxe z obcí a měst


Téma Kultura a společenský život
Název aktivity Výstavba rozhledny Halaška na stezce rozhleden a vyhlídkových míst v Euroregionu Silesia
Obec Budišov nad Budišovkou
Kontakt Halaškovo nám. 2, 747 87 Budišov nad Budišovkou
Příjmení, jméno Patrik Schramm, starosta města
E-mail [email protected]
Telefon 602106641
Organizace, které se spolupodílely Euroregion Silesia – CZ, Město Budišov nad Budišovkou, Obec Jeseník nad Odrou, Miasto Wodzisław Śląski, Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry
O jakou aktivitu šlo? V čem je vyjímečná? Výstavba rozhledny Halaška V Budišově nad Budišovkou je jednou z aktivit projektu „Silesianka“-stezka rozhleden a vyhlídkových míst v Euroregionu Silesia. Do projektu je zapojeno 23 objektů na české straně a 11 na polské.
Hypertextový odkaz https://www.budisov.eu/kultura-a-volny-cas/rozhledna-halaska/
Aktivita byla realizovaná od do od 05.2020 do 05.2021
Rozpočet 450000
Způsob financování Rozpočet 450 000 Euro: 85% dotace Evropský fond pro regionální rozvoj, Interreg V-A Česká republika - Polsko, 5% dotace ze státního rozpočtu
Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich
aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím s podobným záměrem?
Se samotným záměrem výstavby rozhledny na české a polské straně jsme neuspěli, je třeba připravit systémový projekt s přeshraničním efektem, který neřeší jen potřeby samotných obcí.
Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu
s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila?
Koronavir a s ním spojené problémy nám prodloužily realizaci celého projektu o rok. Díky kontrole VZ se nám prodloužilo zahájení stavby rozhledny, tím jsme nestihly veškeré práce do zimy a museli jsme stavbu přerušit do května z klimatických důvodů a následně složitě obhajovat dodatek ke SoD.
Poznámky

Silesianka je nový ucelený turistický produkt s jednotným grafickým vizuálem, byla navržena ilustrovaná mapa Silesianky, karty objektů, webové stránky, 3D modely rozhleden. V rámci projektu je připraven věrnostní program, hra. Projekt Silesianka září 2019 - září 2022 (rozpočet 1 milion Euro)

Rozhledna Halaška slouží, velice příjemně nás překvapil zájem turistů, kdy ji za půl roku navštívilo přes 8 000.            

V roce 2022 bude u rozhledny vybudováno zázemí. Rozhledna je pojmenovaná po slavném rodákovi Halaškovi, který byl mimo jiné i astronom a proto i zázemí bude zaměřeno na astronomii, vesmír.  Přístřešek pro veřejnost bude sloužit zároveň jako sluneční hodiny, naučné panely budou věnovány Halaškovi, mapě hvězdné oblohy tématu precese zemské osy, vesmíru a geologie. Na realizaci budeme čerpat dotaci z Fondu mikroprojektů Euroregionu Silesia na cz-pl přeshraniční spolupráce.

Připojené soubory   DJI_0474.JPG [Staženo: 44x]

Vytvořil: Mikešová Jana 16.12.2021