Dobrá praxe z obcí a měst


Téma Péče o životní prostředí
Název aktivity Protierozní opatření a doprovodná zeleň v obci Dubenec, okr. Trutnov
Obec Obec Dubenec, IČ:00277801
Kontakt Starosta obce
Příjmení, jméno Huňat Jaroslav
E-mail [email protected]
Telefon 724180859
Organizace, které se spolupodílely SPÚ, pobočka Trutnov
O jakou aktivitu šlo? V čem je vyjímečná? Doplnění projektu protierozních příkopů v rámci komplexní pozemkové úpravy v Dubenci o hrázky, které zadržují vodu a pomáhají zasakování do podloží. Doprovodná zeleň je tvořena 900 ks hrušní a jabloní.
Hypertextový odkaz https://www.dubenec.cz/
Aktivita byla realizovaná od do od 03.2019 do 09.2019
Rozpočet 7043020
Způsob financování Financováno z rozpočtu SPÚ
Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich
aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím s podobným záměrem?
Při řešení protipovodňových opatření formou příkopů se soustředit nejen na možnost rychlého odvodu vody z území, ale i na to, že lze vodu zdržet a zasakovat.
Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu
s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila?
Právě při realizaci stavby protierozních průlehů došlo k bleskové srážce a my viděli „v přímém přenosu“ jak je zbytečně rychle voda z území odvedena, místo toho aby zasákla. Z toho vznikl nápad na pozdržení vody formou kaskády menších příčných hrází.
Poznámky

Při řešení protipovodňových opatření formou příkopů se soustředit
nejen na možnost rychlého odvodu vody z území, ale i na to, že lze
vodu zdržet a zasakovat. V našem případě jsme na dlouhých
protierozních příkopech navrhli příčné hrázky po navzlínání cca 0,6m.
Vznikla tak kaskáda, která vodu zbrzdí a teprve po přetečení se začne
chovat jako klasický protierozní příkop a odvede vodu do vodoteče.
Protierozní příkopy byly doplněny výsadbou jabloní a hrušní.
Vzhledem k tomu, že obec provozuje vlastní moštárnu-sušárnu ovoce
a vlastní obchod s regionálními produkty, je do budoucna uvažováno
s prodejem moštů a sušeného ovoce a tím se alespoň trochu utlumí
náklady na údržbu.

Všechny úpravy byly konzultovány s autorem projektu a TDI. Dále
byla konzultována velikost protierozních příkopů a hrázek z hlediska
údržby. (šíře koruny příkopů min.1,8m, kvůli sečení mulčovačem,
velikost a sklon příčných hrází kvůli sečení svahovou sekačkou
SPIDER)
Na koruně protierozních příkopů byly v zimě 2020 realizovány i
běžecké stopy.

Připojené soubory   20190204_103300.jpg [Staženo: 45x]
  20200412_191116.jpg [Staženo: 41x]
  20210217_Poldr_kluziste_005.jpg [Staženo: 59x]
  20210217_Poldr_kluziste_009.jpg [Staženo: 43x]
  DJI_0028 copy.jpg [Staženo: 42x]
  DJI_0032 copy.jpg [Staženo: 43x]

Vytvořil: Mikešová Jana 16.12.2021