Dobrá praxe z obcí a měst


Téma Kultura a společenský život
Název aktivity Komunitní centrum Zastávka, Přestanov
Obec Přestanov, okr. Ústí nad Labem, Ústecký kraj
Kontakt starostka obce
Příjmení, jméno Mgr. Bechyňová Miroslava
E-mail [email protected]
Telefon 725061128
Organizace, které se spolupodílely Obec Přestanov, Ústecký kraj, MMR ČR
O jakou aktivitu šlo? V čem je vyjímečná? Jedná se o rekonstrukci objektu v majetku obce na komunitní centrum, které bude sloužit pro potřeby úřadu, konání akcí pro veřejnost (vzdělávací, volnočasové, zájmové, osvětové), spolkovou činnost a pro místní občany. Bude snížena energetická náročnost budovy (zateplení, výměna oken, tepelné čerpadl
Hypertextový odkaz https://www.prestanov.cz/
Aktivita byla realizovaná od do od 09.2020 do 09.2021
Rozpočet 6202796
Způsob financování Obec Přestanov 2 878 778,- Kč MMR ČR 4 097 654,- Kč Ústecký kraj 250 000,- Kč
Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich
aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím s podobným záměrem?
Opravou budovy obec získala velmi pěkné prostory, které mohou využít všichni obyvatelé obce a nejen oni. Budova je úspornější, celá se zateplila, vybavila tepelným čerpadlem.
Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu
s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila?
Poznámky

Jedná se o rekonstrukci objektu v majetku obce na komunitní centrum, které bude sloužit pro potřeby úřadu, konání akcí pro veřejnost (vzdělávací, volnočasové, zájmové, osvětové), spolkovou činnost a pro místní občany. Bude snížena energetická náročnost budovy (zateplení, výměna oken, tepelné čerpadlo), přistavěna část budovy (zasedací místnost) a provedeny vnitřní úpravy a opravy objektu tak, aby sloužil pro zamýšlené účely.

Opravou budovy obec získala velmi pěkné prostory, které mohou využít všichni obyvatelé obce a nejen oni. Budova je úspornější, celá se zateplila, vybavila tepelným čerpadlem. Topná tělesa jsou ovládána pomocí termoregulačních hlavic přes aplikaci v telefonu. Celá budova je monitorována kamerovým systém a vybavena bezpečnostním systémem. Opravou budovy došlo k naprostému harmonickému propojení mezi OÚ, spisovnou, čítárnou, komunitním centrem. Budova je moderní a směle můžeme tvrdit, že slouží všem.

Připojené soubory   217391987_1788372434695363_2201651736901637758_n.jpg [Staženo: 8x]
  217417538_1788372171362056_244383844017490375_n.jpg [Staženo: 9x]
  217427931_1788372124695394_6655942767286008043_n.jpg [Staženo: 8x]
  Komunitní centrum Přestanov.pptm [Staženo: 2x]

Vytvořil: Drasner Karel 30.09.2021