Dobrá praxe z obcí a měst


Téma Vybavenost pro veřejné služby
Název aktivity Pavilon MŠ v Mníšku, se zavěšenými didaktickými prvky.
Obec Mníšek, okr. Liberec, Liberecký kraj
Kontakt starosta obce
Příjmení, jméno Roman Slezák
E-mail [email protected]
Telefon 724179353
Organizace, které se spolupodílely Autor původní studie - Ing. arch Ladislav David. Autor projektu a nového konceptu - Ing. David Dlouhý Autor interiéru - MgA. Miroslav Janda Autor výtvarného prvku vodní svět – Mgr.A. Radomíra Jandová
O jakou aktivitu šlo? V čem je vyjímečná? Novostavba se nachází na ploše stávajícího areálu mateřské školky. Interiér řešení je inovativní vzhledem k tomu že, je založen na využití převýšeného prostoru herny s prostorovou lávkou z úrovně odpočívárny ve 2.np. Dominantní jsou tři didaktické prvky krychle-koule-kužel.
Hypertextový odkaz https://www.obec-mnisek.cz/obec-1/dotace-1/navyseni-kapacity-materske-skoly-v-mnisku/
Aktivita byla realizovaná od do od 03.2020 do 11.2020
Rozpočet 16362112
Způsob financování Celkové náklady za provedené práce v letech 2020 = 16.362.112,23 Kč Dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu = 14.637.418,22 Kč
Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich
aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím s podobným záměrem?
Nebát se netradičního řešení interiéru MŠ, který bude rozvíjet děti nad rámec běžně řešených školek, a to i přes počáteční obavy učitelek.
Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu
s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila?
Významnou součástí projektu bylo projednání certifikace zavěšených herních prvků oprávněnou společností TÜV SÜD Czech s.r.o. V době projekčních prací před 6lety byly podmínky a parametry jiné než v době realizace. Bylo nutné technické parametry herních prvků upravit v závislosti na nové požadavky.
Poznámky

Pavilon mateřské školy v Mníšku se zavěšenými didaktickými  prvky

 

Stavba – Novostavba se nachází na ploše stávajícího areálu mateřské školky, která byla v historii postavena v akci Z a dochází k jejímu rozšiřování v souvislosti s demografickým vývojem obcí Mníšek a Oldřichov v Hájích, pro které je spádová. Předmětem projektu je stavba pro 28 dětí.  Stavba je kompletně bezbariérová a nízkoenergetická.  

Novostavba pavilonu školky je umístěna v jižní části stávajícího areálu čtyřpavilonové MŠ Mníšek a umístěním respektuje stávající budovy a možnost napojení na stávající zpevněné a herní plochy jak areálu školky, tak veřejně přístupného dětského hřiště. Novostavba je pojata netradičním způsobem na místní poměry, není to přízemní budova, ale vlastní objekt pavilonu MŠ, s ohledem na morfologii terénu a prostorové možnosti areálu,  je dvoupatrový s otevřeným vnitřním prostorem přes obě podlaží tzv. loftem v místě herny až do úrovně střešní roviny. Tento prostor je vhodně využit pro prostorově zavěšené didaktické prvky. Vlastní dispozice školky umožňuje rozdělení na herní část a část na spaní bez nutnosti  skládání dětských lůžek.  

Objekt je vhodně zaříznut do stávajícího svahu. Vstupy či výstupy z objektu jsou kryty přetaženou střešní konstrukcí, která  kryje i venkovní dřevěnou terasu navazující přírodní veřejné dětské hřiště. Tato terasa, která je dostatečně prostorná,  slouží k přímému propojení interiéru herny a exteriéru MŠ s možností vlastní výuky ve venkovním prostoru.

V obecné rovině je objekt z kvalitních materiálů a zateplen. Strop tvoří pohledové krokve a bednění s podvěšenými solitérními akustickými deskami mezi krokvemi.

Stavba je opatřena  dřevěným obkladem kladeným na peření.  S tím, že je nutno vyzdvihnout použití venkovních barev na dřevo s 20letou garancí životnosti, která garantuje zachování stálosti barvy obkladového modřínového dřeva.

Stavba je dokončena včetně sadových úprav tvořených jak nízkou tak vzrostnou zelení. Tento zelený pruh zcela přirozeně odděluje areál MŠ od fotbalového hřiště.

Interiér - Koncepce řešení je inovativní vzhledem k tomu že, je založena na využití převýšeného prostoru herny s prostorovou lávkou z úrovně odpočívárny ve 2.np. Dominantní jsou tři didaktické prvky krychle-koule-kužel. Prvky jsou zavěšeny v úrovni stropu 1.np nad hlavní hernou, čímž tvoří snížený podhled v prostoru herny.

Didaktické prvky prezentují geometrické tvary, materiály a prostorové vjemy jako soubor geometrických těles. Základní prvky ve tvaru koule a kužele jsou svěšeny na ocelových lanech z krokví pohledového krovu.

Třetí prvek ve tvaru krychle je vyrobený z dřevěných materiálů a to hranolů, prken a překližkových desek a je nesen železobetonovou lávkou spojující plochu lehárny a protější stěnu fasády směrem do zahrady. Lávka končí u velkého čtvercového okna,  kde je krychle umístěna. Na lávku ústí šikmá kovová rampa z „ocelového kráteru“ což je obrácený kovový kužel s ochrannou sítí z nylonových lanek.

Posledním prvkem je samonosná laminátová koule. Vstup do této uvnitř polstrované koule je umožněn z lávky a podesty schodiště pomocí lanových průlezných tunelů.

Vzhledem k tomu, že prvky jsou navržené speciálně pro tuto mateřskou školku a jsou atypické, je soubor didaktických prvků certifikován jako celek oprávněnou společností TÜV

SÜD Czech s.r.o. 

Hygienické zázemí děti – je řešeno netradičním způsobem a je koncipováno jako výtvarný prvek s tématem vodní svět. Nejvýraznějším prvkem jsou skleněná umyvadla, která  jsou integrovaná do plochy desky. Umyvadla jsou z lehaného skla s autorskou podmalbou. Nejedná se tedy o typové vzory.  Skleněné umyvadlo integrované s deskou výrazně zlepšuje komfort používání a čištění. Středová umyvadlová stěna je obložena  kaleným skleněným obkladem ve stejném provedení včetně podmalby, aby byl design této části kompaktní.

Umyvadla a malovaný obklad středové stěny mají kromě výtvarné kvality navíc didaktickou nadstavbu.

 


Vytvořil: Drasner Karel 20.04.2021