Dobrá praxe z obcí a měst


Téma Kultura a společenský život
Název aktivity KÁRY V HÁJI
Obec Háj u Duchcova
Kontakt starostka obce
Příjmení, jméno Irena Pipišková
E-mail [email protected]
Telefon 602249399
Organizace, které se spolupodílely Ústecký kraj, MAS Cínovecko o.p.s., obec Háj u Duchcova
O jakou aktivitu šlo? V čem je vyjímečná? Společensky zábavná, sportovní akce, rodinného typu, s cílem zapojení široké veřejnosti, nejen z obce. Projekt vznikl před 3 roky, kdy hlavním cílem bylo stmelit obyvatele prudce se rozrůstající obce a zapojit je do společného obecního dění.
Hypertextový odkaz https://www.ouhaj.cz/obec/fotogalerie/rok-2019/
Aktivita byla realizovaná od do od 04.2019 do 11.2019
Rozpočet 45781
Způsob financování celkové náklady projektu: 45 781,-Kč, z toho dotace: 38 913,- Kč Ústeckého kraje prostřednictvím MAS Cínovecko
Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich
aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím s podobným záměrem?
Do obcí připravených, podpořených aktivit a sportovního zápolení pro děti se vyplatí investovat. Zájem dětí je spojen s podporou jejich rodičů.
Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu
s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila?
Každému vyhlášenému závodu předchází workshop, kde děti v doprovodu rodičů seznámí se stavbou káry. převážně tatínků, kteří se vzpomínkou na své dětské zážitky, se rádi zapojují do příprav. Výjimkou ale nejsou ani maminky, které přiloží ruku k dílu.
Poznámky

Káry v Háji video

Připojené soubory   20190921_124323.jpg [Staženo: 91x]
  20190921_124616.jpg [Staženo: 62x]
  20190921_124739.jpg [Staženo: 56x]
  20190921_124818.jpg [Staženo: 65x]
  20190921_130410.jpg [Staženo: 70x]
  20190921_172006.jpg [Staženo: 43x]
  20190921_174209.jpg [Staženo: 48x]
  20190921_174558.jpg [Staženo: 47x]
  20190921_Káry v Háji.jpg [Staženo: 83x]
  KÁRY v Háji 2019.png [Staženo: 66x]

Vytvořil: Drasner Karel 20.04.2021