Dobrá praxe z obcí a měst


Téma Inovace na venkově
Název aktivity Okrouhlice - nová základní škola a okolí
Obec Okrouhlice
Kontakt 724126274
Příjmení, jméno Ing. Lubomír Pospíchal, starosta obce
E-mail [email protected]
Telefon 724126274
Organizace, které se spolupodílely Evropská Unie, MAS Královská stezka Habry o.p.s., Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
O jakou aktivitu šlo? V čem je vyjímečná? Nová moderní základní škola vznikla jako přístavba starší a kapacitně nedostačující téměř 140 let staré budovy obecní školy. Jedná se o moderní stavbu s vybavením pro 21. století doplněnou sportovištěm a dopravním řešením celé ulice a nejbližšího okolí.
Hypertextový odkaz https://www.obec-okrouhlice.cz/slavnostne-jsme-otevreli-novou-skolu-5-rijna-2019-vlozili-jsme-odkaz-
Aktivita byla realizovaná od do od 02.2016 do 09.2019
Rozpočet 59000000
Způsob financování Celkový rozpočet byl cca 59 mil. Kč. Prostředky obce cca 15 mil. Kč. MŠMT 18,5 mil. Kč, Evropská unie (IROP) 23,4 mil. Kč, MAS Královská stezka Habry o.p.s. 1 mil. Kč a MŽP 1 mil. Kč
Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich
aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím s podobným záměrem?
Určitě doporučuji a oceňuji vzájemnou spolupráci týmu, který táhle za jeden provaz (starosta, místostarosta, zastupitelé, Místní akční skupiny, pracovníků CRR, IROP, ministerstev, stavebního úřad, atp
Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu
s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila?
Realizaci projektu zásadně ovlivnila úzká spolupráce s MAS Královská stezka Habry o. p. s.
Poznámky

Povedl se vytvořit krásný veřejný prostor kolem školy a to celá nová ulice, parkovací plochy, zeleň, nové sportovní hřiště, přírodní zahrada, ale i oprava školky, školní jídelny, oplocení, veřejné oplocení a další. 

V soutěži Stavba roku 2019 získala škola ocenění:

 „Stavba roku Kraje Vysočina 2019“,

„Čestné uznání v kategorii školské stavby“,

„Cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví“,

„Cenu za přívětivé a hmotové řešení budovy“.

„Ocenění hejtmana Kraje Vysočina za realizaci stavby“.

V soutěži Komunální projekt roku získala škola ocenění:

Komunální projekt roku v kategorii Děti a rodiče 

Připojené soubory   okrouhlice1 (1).jpeg [Staženo: 2x]
  okrouhlice2 (1).jpeg [Staženo: 2x]
  okrouhlice3 (1).jpeg [Staženo: 2x]
  okrouhlice4 (1).jpeg [Staženo: 3x]
  20200901_084900 (1).jpeg [Staženo: 2x]
  20200925_120921 (1).jpeg [Staženo: 2x]

Vytvořil: Paulíková Simona 07.01.2021