Dobrá praxe z obcí a měst


Téma Inovace na venkově
Název aktivity Nová bytová zástavba
Obec Číměř, Kraj Vysočina (okres Třebíč)
Kontakt 605284338
Příjmení, jméno Lenka Hůlková, starostka obce
E-mail [email protected]
Telefon 605284338
Organizace, které se spolupodílely
O jakou aktivitu šlo? V čem je vyjímečná? Obec koupila areál zemědělského družstva o rozloze 21 000 m2, aby jej zbourala a nabídla tuto plochu mladým lidem z obce jako pozemky pro výstavbu rodinných domů.
Hypertextový odkaz https://www.cimer.cz/
Aktivita byla realizovaná od do od 01.2016 do 12.2020
Rozpočet 5000000
Způsob financování Úvěr
Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich
aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím s podobným záměrem?
Pro naše mladé Číměřáky jsme chtěli udělat něco opravdu praktického, zajistit jim bydlení, aby z vesnice neodcházeli a nacházeli zde smysl svých životů jako jejich předkové.
Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu
s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila?
Jako velice moudré rozhodnutí bylo přizvat architekta, který společně s námi vypracoval zástavbovou studii. Naším přáním bylo, aby ráz vesnice byl co nejvíce zachován a každý dům v nové lokalitě nebyl, jak se říká „z jiného těsta“.
Poznámky

Cílem zkrátka bylo, aby mladí lidé neodcházeli za svou životní perspektivou jinam, ale zůstali žít tam, kde se narodili, kde mají jejich rodiny své kořeny.

V obci nejprve udělali anketu, aby věděli, zda s koupí areálu občané souhlasí. 95 % občanů hlasovalo pro, a tak obec začala jednat. Nejdříve bylo nutné provést změnu územního plánu, aby tato lokalita byla určena k bydlení.

Obec nezapomněla ani na zeleň. Již nyní si stavebníci v této lokalitě vysázeli 16 javorů. Pokud bude obec úspěšná v získání dotace na výsadbu stromů a trvalkových záhonů, připraví jejich obyvatelům pěkný základ pro budování domova.

Připojené soubory   DSC_7196.jpg [Staženo: 14x]
  IMG_5166.jpeg [Staženo: 13x]

Vytvořil: Paulíková Simona 09.12.2020